Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
45 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akte
Rekening van Leendert Jongejan te Brielle als door Kornelis van Mechelen onder het Nieuwland en Francois van Mechelen te Brielle aangesteld om van de curatoren Johannes van der Schild en Arnoldus Brox de goederen toekomende wijlen hun vader Aarnout van Mechelen (overl. te Brielle 9-1-1802) in ontvangst te nemen uit de geabandonneerde boedel van de clandestien vertrokken Jacob Minheer. De gebroeders treden tevens op voor de belangen van hun uitlandige neef Aarnout Aarnouts van Mechelen. Aan Aafje van der Vos, weduwe van Jan Preuijt, werd een huis verkocht aan de westzijde van de Bierkaai op kohiernr. 265, tot nu toe verhuurd aan Willem van der Horst. Het huis aan de westzijde van Heer Danielsambacht op nr. 54 en dat aan de oostzijde van het Noordeinde op nr. 556 werden geprelegateerd aan Francois van Mechelen. Een hypotheek van f 600 dd 1790 tlv Kornelis van Mechelen, verzekerd op huis en erf in het Nieuwland op nr. 50 (wegens bouwkosten etc.) werd aan de schuldenaar geprelegateerd. Verder is er een kustingbrief van pro reste f 150 tlv Simon Smit, verzekerd op diens huis aan de westzijde van Heer Danielsambacht op nr. 52. Arie Ariens Langendoen loste twee schuldbekentenissen van samen f 81 af. Zo ook deed de schoenmaker Adolf Welman. Er zijn ontvangsten wegens verkoop van oud koper en lood. Het schuldboek vermeldt vorderingen wegens werkzaamheden op Jacobus van Dijk, chirurgijn, Philippus Vermaat, de weduwe van metselaar Leendert Haasjager, de weduwe van de loodgieter Jan van Waardenberg, de verver Maarten Hoogwerf, Jan Torman, Kornelis de Breur, Josef den Haan, Leendert Plooster, Johannes den Houting, Jan Simonse, Christiaan Bartijn, Jacob Bartijn, Reinier Broset, Arie Kornelis van 't Wout, Tobias van der Schuur, Jan Langermans, Gideon Radix, Kornelis Korpel, Adrianus Spruit, Leendert Spruit, Samuel Hutchinson, de weduwe van Antonie Zegelaar en Leendert Valkenburg. Enkelen van hen hebben een tegenvordering. Kornelis van der Woel was bedienaar ter begrafenis, He
Vervolg akte:
ndrik Nieuwenhuisen leverde de kist. Anna Sier vordert naailoon, Louis Hamburg betaling van winkelwaren, Reinier van Beugen verversloon, Willem van Beugen loon als loodgieter en Pieter van Es smidsloon. Volgt staat van de boedel salderend in f 1716. Volgt kaveling.
Aktedatum:
15/06/1804
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
18de rekening door de executeurs van het testament van Antonie du Faijan. Inkomsten zijn geheel parallel aan die van voorgaande rekeningen. Onder de uitgaven betaling van de boswachter Pieter Pieters Roderhoef. De inkomsten zijnde vruchtgebruik komen geheel ten goede aan Maria du Faijan, huisvrouw van Jan Willem Frantzen, als dochter van Antonie du Faijan en Pieternella Timmermans en als geïnstitueerd daarin door wijlen haar zuster Adriana du Faijan.
Aktedatum:
14/09/1803
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening door Johannes van der Schild en Hugo van Andel als executeurs in de boedel van wijlen Anna Krijger te Brielle. Er zijn ontvangsten wegens rente op gemenelandsobligaties. Diverse van deze obligaties zijn inmiddels aan legatarissen getransporteerd. Van de onderhandse obligaties is een aantal (gedeeltelijk) afgelost. De gouden sieraden zijn onder de erfgenamen verdeeld. De kleinzegelkas wordt door eerste rendant overgenomen. Aan de weduwe Steehouwer als binnenmoeder van het Vrouwenhof is betaald voor een maaltijd voor de bewoonsters, zoals bij testament beschreven. De kerkeknecht Ladage assisteerde ter begrafenis. Lena Meuldijk en de dienstmeid Kornelia Lannoij legden het lijk af. Er werd een tweeduims eiken kist gemaakt. Smid Pieter Lankhaar leverde de schroeven. Er werden weer gelden belegd in promessen etc. van het contemporaine staatsbewind. Verdere betalingen aan (wegens) Kaatje Wildschut ( stijven en strijken), Willem van Beugen (loodgieter), Wiggert Mathol (verven en glazenmaken), Doris Weijing (boomsluiter, voor het openhouden van de boom voor de Dordtse marktschuit tbv een van de begrafenisgangers). Volgt staat van de boedel met een saldo van f 27 811. De vier staken van erfgenamen zijn: - de nagelaten kinderen van ds. Johan de DStoppelaar, in leven predikant te Gorinchem, t.w. Pieter de Stoppelaar, Anna Antoinetta de Stoppelaar en Katharina Kornelia de Stoppelaar - Johannes van der Schild, secretaris van Brielle - Ida Agneta de Stoppelaar, huisvrouw van de heer Cleve te Leidschendam - Maria Kornelia Jacoba Bergeon huisvrouw van de luitenant Jan de Leeuw te Haarlem. Volgt kaveling en kwitering.
Aktedatum:
10/05/1803
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Vierde rekening door Hendrik van den Ban te Brielle en Leendert de Bruin onder de Nieuwe Goote als executeurs van het testament van Arie de Gruiter, overleden te Nieuwenhoorn op 5-3-1797. Ontvangen huishuur van: Jan Went (huis 106), Hendrik Ponse (huis 106), Willem Dijkgraaf (vertrek in huis 8), Egbert van de Polder (idem), Willem Bos (deel huis nr. 13). Landpacht ontvangen van Amos van Dintel, Dirk Aarts van der Linden, Hendrik van den Ban, Hendrik Berkel, Abraham Paling. Hypotheekrente van de erfgenamen van Jan Kommers Rietdijk, Hendrik den Ouden als gehuwd hebbend de weduwe van Abraham Bijl, Kornelis Kouwenoord, Leendert Brugman, Arie den Bakker, Dirk van der Linden, Pieter Vermeulen, Arie Klaas Verhoeven. Rente op obligaties ontvangen van Dirk Scheigrond, Evert Beier, Aart van Driel, Jan van der Steen, Meeuwis Reierkerk, Hendrik Willems Nieuwland, Leendert Nieuwland, Kornelis de Groot, Jacob de Gruiter, Johannes van der Schild, Leendert Kommijs, Kornelis Hendriks Meuldijk, Pleuntje de Pijper weduwe van Willem Poel, de weduwe van Kornelis Vermeer, de weduwe van Gerrit de Bruin, de borgen van Kommer Nieuwenhuisen, Hendrik van der Linden, Jan Willems Poel, Sjouw Lolkus, Bouwen Blom en Leendert Scheigrond. Wederom zijn enkele vorderingen geïncasseerd. De uitgaven betreffen kostgeld en andere zaken tbv Leuntje de Gruiter.
Aktedatum:
27/06/1803
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 5
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS