Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

beacon
182 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 
 
Archiefvormende instantie
Binnenaetsveldsepolder, 1766-1873
Datering:
1766-1873
Alternatieve namen:
Bagijnenpolder
Werkgebied op kaart:
Kaart uit 1749 met Binnenaetsveld, Overaetsveld en Romolen, iets rechts onder het midden. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Weesp
Geografisch werkgebied:
Het gebied ten zuiden van Weesp, grenzend aan de Vecht tot aan de Hinderdam
Type vormer:
waterschap
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
Voor de beginperiode zie pagina 125 de versie uit 1864.
Voor de opheffing zie vanaf pagina 319 in de versie uit 1936.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Binnendijkse- Overscheense, Berger- en Meentpolder, 1795-1978
Datering:
1795-1978
Geografisch werkgebied:
Naarden en Muiden
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De Binnendijkse- Overscheense, Berger- en Meentpolder ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Zie scans van teksten onder Amstelland. Ook voor het Naardermeer
Voor de opheffing ook de inleiding van de inventaris van Hilversumse Meent
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Blijkpolder, 1708-1974
Datering:
1708-1974
Werkgebied op kaart:
Kaart van het gebied ten oosten van de Vecht. NB! Oost is boven.. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Nederhorst den Berg
Geografisch werkgebied:
Nederhorst den Berg
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Van de Blijkpolder is een molenbrief uit 1708 bekend. De Spiegelpolder en de Blijkpolder gingen vanaf 1974 samen verder als de Spiegel- en Blijkpolder.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Versie uit 1864. Versie uit 1936.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Bloemendalerpolder, 1659-1978
Datering:
1659-1978
Werkgebied op kaart:
Kaart uit 1898. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Weesp
Geografisch werkgebied:
Ten noorden van Weesp, en ten westen van Muiden
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De Bloemendalerpolder ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Zie scans van teksten onder Amstelland.
Voor de opheffing ook de inleiding bij de inventaris van Hilversumse Meent.
Gerelateerde waterstaatswerken:
Archieftoegang(en):