Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Regesten
Regest
78 1528 december 6
Mechelen
"anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo vicesimo octavo indictione prima die vero dominica secunda adventus Domini, que fuit sexta mensis decembris".

Margaretha van Oostenrijk bekrachtigt door middel van de eed het verdrag van Gorinchem in de kapel van de Zoete Naam Jezus in de parochiekerk van Sint Petrus en Paulus te Mechelen in het bijzijn van de graven van buren, Horn, Bergis, Bentris en Hoogstraten, Johannes van Rossem, heer van Broekhuizen, Henricus de Groif, erfvoogd van Erkelenz, Hermannus Kiespenninck, doctor, Henricus Colardt de Lienden, Johannes Virssen, secretaris, Hermannus de Tiniba, proost van het klooster Koudenberg te Brussel, Georgius de Tamistia, proost van de kerken te Kassel en Harlebeek, Petrus Dalivia, Nicolaus Everardi, doctor in de beide rechten, en Johannes Donnen en de notarissen Johannes de Beysier en Walterus Militis
Datering:
1528 december 6
Plaats:
Mechelen
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 83-87
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
77 1528 november 26
"gegeven in 't jaere onss Heeren duysent vijfhondert acht ind twintich opten 26en dach novembris".

Karel, hertog van Gelder en Gulik, graaf van Zutphen, heer te Groningen en de Ommelanden, Coevorden en Drenthe, verklaart, dat hij aan Johan van Rossem, heer te Broekhuizen, Hendrick de Groiff, erfvoogd te Erkelenz, Herman Kiespenninck, doctor, Hendrick Collardt van Lieden en Johan Virssen volmacht heeft gegeven om Margaretha van Oostenrijk te verzoeken het verdrag van Gorinchem te willen bekrachtigen
Datering:
1528 november 26
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 85v-86v
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
76 1528 november 3
"den derden dach novembris anno etc. 28".

Marten van Rossem, heer te Poederoyen, maarschalk, verklaart, dat Hubert Torck, heer te Hemert, hem de stad Elburg heeft overgedragen
Datering:
1528 november 3
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 83
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
75 1528 november 2
"den 2en dach novembris anno etc. 28".

Marten van Rossem, heer te Poederoyen, maarschalk, verklaart, dat Hubert Torck, heer te Hemert, hem de stad Harderwijk heeft overgedragen
Datering:
1528 november 2
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 82-82v