Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

beacon
182 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Archiefvormende instantie
Beoosten de Vecht, Grootwaterschap, 1902-1963
Datering:
1902-1963
Vestigingsplaats:
Maarssen
Geografisch werkgebied:
Maarssen
Type vormer:
waterschap
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Bethune, waterschap, 1900-1976
Datering:
1900-1976
Alternatieve namen:
Bethunepolder
Werkgebied op kaart:
Uitsnede uit de kaart door W.H. Hoekwater, 1901. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Maarssen
Geografisch werkgebied:
Tussen Tienhoven, Maarsenveen en Maarssen
Type vormer:
waterschap
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Bijlmer, Waterschap, 1967-1978
Datering:
1967-1978
Werkgebied op kaart:
Waterschap Bijlmer, inclusief aanduidingen van rechtsvoorgangers. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Ouderkerk aan de Amstel
Geografisch werkgebied:
Weesperkarspel; Ouderamstel; Amsterdam Zuidoost; Duivendrecht
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Het waterschap Bijlmer werd opgericht door een fusie van verschillende Noord-Hollandse polders in dezelfde waterkerende kring die langs de Amstel, Bullewijk, Holendrecht, Hollandse kade, Gein, Gaasp en de Weespertrekvaart loopt. De waterkerende kring werd niet voldoende betrouwbaar geacht voor de inwoners en bedrijven in het gebied. Het verdeelde beheer en onderhoud door meerderde polders, lag daar al eeuwen aan ten grondslag. De uitbreiding van de stad Amsterdam met de stadswijk Bijlmer veranderde daarnaast de waterhuishouding in het gebied zodanig dat daarbij poldergrenzen werden overschreden. Na de oprichting had het waterschap als eerste de taak om de waterkerende kring te verbeteren. Ook de andere taken zoals het peilbeheer, bemaling, afwatering, onderhoud van wegen en vergunningverlening werden door het waterschap uitgevoerd. De gemeentelijke indeling in het gebied is lange tijd onderwerp van discussie geweest waardoor het kan zijn gebeurd dat vergunningen voor een specifieke locatie aan verschillende gemeentes zijn verleend.
Waterschap Bijlmer ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefinventaris / archieftoegang.
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Bijlmermeer, Heemraadschap de, 1622-1966
Datering:
1622-1966
Werkgebied op kaart:
Kaart van samenvoeging tot waterschap Bijlmer, diginummer 020496. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Geografisch werkgebied:
Weesperkarspel; Amsterdam Zuidoost; Het heemraadschap Bijlmermeer lag tegen de Weepsertrekvaart tussen de Venserpolder en de Gein- en Gaasperpolder.
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
In 1622 wordt er toestemming gevraagd om het Bindelmere te mogen bedijken en droog te leggen. Vier jaar later in 1626 is de drooglegging een feit. Het gebied valt niet eerder onder een heerlijkheid. Daarom kregen de dijkgraaf en heemraden ook lagere rechtspraak toegewezen door de staat. Het bestuur van het heemraadschap heeft hiermee een gecombineerde taak. Na 1811 werd de gerechtelijke taak overgedragen aan Weesp. Vanaf dat moment heeft het bestuur enkel een waterstaatkundige taak.
Na meerdere inundaties in de eerste twee eeuwen, en opvolgende pogingen tot droogmaking, is de polder vanaf 1826 met behulp van Amsterdam weer geheel drooggemalen. Per 1967 wordt het heemraadschap Bijlmer vanwege de uitbreiding van Amsterdam met de stadswijk Bijlmer opgeheven en gaat het over in het waterschap Bijlmer.
Vanwege het afronden van lopende zaken, en een overgangsperiode van een fusie, kunnen in het archief documenten van na 1966 aanwezig zijn.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar de inleiding bij de archieftoegang

Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland:
Versie 1864.
Versie 1936.