Uw zoekacties: Archiefvormende instanties/personen

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

Filter: Stichtingx
beacon
16 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Archiefvormende instantie
Noordelijk Pinkster Kamp (Scouting), 1922 -
Geschiedenis:
Na het gezamenlijke kamp in Diever in 1924 groeide het evenement en moest hierom een nieuwe kampeerplek gevonden worden. Van 1946 - 1997 was dat in Anloo en daarna de Marnewaard.
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Noordelijk Pinkster Kamp (Scouting)
Bestaansperiode:
1922 -
Ontstaan:
Het Noordelijk Pinkster Kamp ( NPK) is een landelijk scoutingevenement dat ieder jaar met pinksteren plaatsvindt. Het is in 1922 ontstaan toen groepen uit Groningen en Winschoten op kamp gingen in Rolde en groepen uit Assen en Appingedam, in Hooghalen. In 1924 gingen de vier samen op kamp in Diever.
Rechtsvorm:
Stichting
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Harmannus Simon Kammingafonds, 1933 -
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Harmannus Simon Kammingafonds
Bestaansperiode:
1933 -
Ontstaan:
Harmannus Simon Kamminga (1850-1933) liet zijn vermogen na aan de door hem in het leven geroepen Stichting Harmannus Simon Kammingafonds, gevestigd te Groningen.
Rechtsvorm:
Stichting
Functies, activiteiten:
Het doel van de stichting was de bevordering van de geestelijke en stoffelijke verheffing van de bevolking van de provincie Groningen
Categorie:
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Groningen Manifest 1984, 1984 - 1985
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Groningen Manifest 1984
Bestaansperiode:
1984 - 1985
Ontstaan:
ca. 1984 (uitzoeken)
Beëindiging:
ca. 1985 (uitzoeken)
Rechtsvorm:
Stichting
Categorie:
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Congrescentrum Het Tehuis, 1882 -
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Congrescentrum Het Tehuis
Bestaansperiode:
1882 -
Ontstaan:
In 1882 werd de Christelijke jongelings-vereniging "Onze hulp zij in den Naam des Heeren" opgericht in de stad Groningen. Het doel van de vereniging was kennis en godsvrucht bij jongelingen op te wekken, door middel van geregelde bijeenkomsten en literatuur. In 1904 werd de "Vereniging het Tehuis voor militairen en burgerjongelingen" opgericht, om genoemde jongelingen een christelijk Tehuis te bieden.
Rechtsvorm:
Stichting
Functies, activiteiten:
De statuten van 1938 spreken niet meer van een verplicht lidmaatschap van de Christelijke jongelings-vereniging "Onze hulp zij in de naam des Heren", maar er dienen nog wel twee van de bestuursleden van het Tehuis uit deze vereniging te komen. In de statuten van 1971 wordt niet meer gerept over "Onze hulp zij in de naam des Heren". In 1937 heet, volgens de statuten, de vereniging "Vereniging tot exploitatie van het gebouw voor christelijke belangen Het Tehuis". In de statuten van 1971 heet deze: "Vereniging tot exploitatie van het Congrescentrum 'Het Tehuis'", maar volgens artikel twee van de statuten is de grondslag nog steeds de Bijbel als Gods onfeilbaar woord. De vereniging richt zich dan niet meer op jongeren maar heeft als doel het exploiteren van gebouwen en het verrichten van diensten in de café-restaurantsector in het bijzonder ten behoeve van christelijke organisaties.
De onderneming is op 2 april 2002 verkocht. Per juni 2006 is de vereniging omgezet in een stichting: de Stichting Het Tehuis. Deze stichting stelt zich ten doel het in financiële zin ondersteunen van instellingen en organisaties van ideële of sociale aard in het algemeen en van christelijke instellingen en organisaties in het bijzonder.
Categorie:
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven