Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
5.352 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regestenlijst
Regest
44 1500 juni 10
“in den jaere der gebohrten ons Heren duysent vijffhondert op Sinte Barnabasavont des heyligen apostels”

Heynrich Krenen van Echt, pastoor te Loon, sticht in de parochiekerk te Echt vijf wekelijkse missen op het Sint-Silvesteraltaar, te weten op zondag, maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Hij geeft daartoe een rente van twaalf Rijnse gulden ten laste van de stad Sittard en twee renten van twaalf respectievelijk zes Rijnse gulden ten laste van het kerspel Echt. Hij sticht voorts vier jaargetijden te houden door zes priesters op maandag na Echter gewijder kermis, op Sint-Silvesterdag, op maandag na gasthuiskermis en op maandag na Sacramentsdag, met assistentie van de koster en schoolmeester en tien jongens. Hij geeft daartoe een rente van zes postulaten bescheiden gulden ten laste van het kerspel Echt.
Medebezegelaars: de schepenen van Echt.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
43 1499 november 1
“in ’t jahr ons Heeren 1499 op Sint Merttensdagh in den wynter des h. confessors”

Johan van Dardt, richter te Walbeck, en Derick op Berickt, Jacop Derickx, Peter Holtappels en voorts de gemene schepenen te Walbeck verklaren dat Johan op Heide de oude, Johan, zijn zoon, en Nael op Heide, zijn echtgenote, hebben overgedragen aan de kerkmeesters te Walbeck ten behoeve van een wekelijkse mis voor het Sint-Annabeeld veertien morgen akkerland in het veld te Walbeck, te weten vier morgen in der Vloyt, twee morgen geheten den Geer, een morgen op Biessmanspaedt, een morgen aan de Hegge geheten die Heggenmorgen, zes morgen aan Smyetshey, anderhalve morgen aan de Huisssteegh geheten Sonssacker en 2½ morgen bij Smietzhey geheten Keyenberch.
Bezegelaars: de gemene schepenen van Walbeck.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
42 1495 september 20
“in den jahr onss Heeren dusent vierhondertvijffundnegenthich op S. Matheiavent apostoli et evangeliste”

Henrick Schenck, bastaard, koster te Walbeck, en Neess Teissen, zijn echtgenote, verklaren dat zij ten behoeve van een wekelijkse mis hun woonhuis en omtrent dertig roeden land tegen de kamp van de Sint-Antoniusvicarie hebben gegeven, alsmede een rente van een malder rogge ten laste van de Broixkaitstadt te Niel. Ten behoeve van een tweede wekelijkse mis in de kerk te Walbeck hebben zij anderhalve morgen land gegeven aan Heilbicker pade. Ott Schenck van Nydeggen, ridder, heer te Walbeck, zal de priester voor deze twee missen voordragen.
Bezegelaars: de gemene schepenen van Walbeck.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
41 Rome 1494 augustus 26 - 1495 augustus 25
“Datum Rome apud Sanctum Petrum sub sigillo officii pinarie 3 kalendas…pontificatus domini Alexandri pape 6 anno tertio”

Julianus, bisschop van Ostia, staat op verzoek van de parochianen van Swalmen toe dat priesters met een draagaltaar de mis opdragen op het altaar gewijd aan Maria en de heiligen Sebastianus, Antonius en Barbara, zolang dit altaar niet is gewijd.
Datering:
Rome 1494 augustus 26 - 1495 augustus 25
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudig afschrift op papier
Plaats:
Rome
Notabene:
zie inv.nr. 43, procesnummer 167
Opmerking:
Door de corrupte overlevering van de datumregel is het gehele pontificaatsjaar als datering aangehouden.