Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
5.489  regesten
sorteren op:
 
 
 
 
3. Regestenlijst
Regest
10 1494 februari 7
"In den jaere der geboorte ons Heere Jesu Christi due men schrif duysent vierhondert und vier und negentich in des Sprockelmaent den sevenen dach".

Level van Baexen verklaart de grondrente van 12 malder rogge, die zijn moeder voor een misfundatie van 3 missen per week, te celebreren in de kerk van Baexem, gevestigd had op een onderpand in Brabant, doch welk onderpand verkocht is, te vestigen op zijn hoeve "'t Geneden". Voorts vestigt hij nog een grondrente van 4 malder rogge op dezelfde hoeve voor een misfundatie van 1 mis per week, te celebre ren in de kerk van Baexem, tot intentie van hemzelf, alsmede een grondrente van 2 malder rogge ten behoeve van de armen van Baexem. Medebezegelaars: zijn broers Hendrick, Gielis en Dirick van Baexen.
 
 
 
 
 
3. Regestenlijst
Regest
9 1493 april 11
"Int jair ons Heren Jesu Christi due men screff dusent vierhondert ind driennegentigh op donderdach na den heiligen Paschen dage".
Deirick van Baxen verklaart dat bij de deling van de ouderlijke nalatenschap tussen hem en zijn broers Heinrick, Levell en Gelis van Baexen, overeengekomen ïs,dat Levell jaarlijks aan hem 23 malder rogge zal geven, uit zijn goederen gelegen te Oorle, Geneden en de tienden van Papenhoven. Van deze 23 malder rogge zal Levell voor Deirick jaarlijks 12 malder betalen als grondrente voor de misfundatie van 3 missen gesticht door zijn moeder, terwijl de resterende 11 malder rogge worden afgekocht voor de som van 110 enkele gouden Rijnse guldens.
Medebezegelaars: zijn broers Heinrick, Levell en Gelis van Baexen en zijn neef Dirich Pollart.
 
 
 
 
 
3. Regestenlijst
Regest
8 1457 maart 17
"Int jair ons Heeren duysent vierhondert seven und vijfftigh op Sint Gertruydendagh".

Johan van Horne, Ridder, Heer van Kessenich, Bocholt en Brogel, verklaart dat hij aan Heynrich van Baexen en zijn echtgenote Mar-gareten van Broichoeven en hun erfopvolgers toestemming verleent tot het bezwaren met een grondrente van vijf boenders land gelegen bij zijn hoeve te Baexem, genaamd Heggeacker en Clusener, en voorts aan de Baexer Rijdt met de daarbij behorende cijnsen en kapoenen, voor het stichten van een jaargetijde. Getuigen: Gerart Haeck van Thoren en Aernt Treppartz, leenmannen.
 
 
 
 
 
3. Regestenlijst
Regest
7 1427 oktober 8
"Ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende twintich acht daghe in den maent van octobris".

Willem, heer van Horne, Altena, Kindessem en Montengny, verklaart, dat hij aan Levell van Baexem de oude en zijn erfopvolgers, het gebruik toestaat van heide-, weide- en turfgronden, gelegen in het land van Horne.