Uw zoekacties: # Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektermen: XIV libri
 
 
Inventaris
LET OP!
Financieel beheer
Kenmerken
Datering:
963-1543
Categorie:
Gevonden archiefstukken
XIV libri. Registers met afschriften van ingekomen en uitgaande brieven, van uitgevaardigde akten en van anderssoortige stukken, aangelegd ten tijde van hertogin-regentes Katharina, 1477-1482 (1492), en van hertog Karel, 1492-1538 (1546); met afschriften van oudere stukken, 968, 973, 996, 1130-1476; en met tussengevoegde originele stukken van diverse aard (formulieren, aantekeningen, fragmenten van rekeningen)
, 968, 973, 996, 1130-1476; 1477-1482 (1492); 1492-1538 (1546).
N.B. Behoudens nader onderzoek (naar handen, watermerken, opbouw en inhoud): Liber I (0001.0008) is mogelijk aan het begin van hertog Karels regering aangelegd als formulier- en voorbeeldboek; en bevat daarnaast overwegend oudere stukken (midden 13e – eind 15e eeuw, met als zwaartepunt de 2e helft van de 15e eeuw; oudere stukken (10e – 15e e) komen echter ook in andere delen voor (m.n. IX - XIII)).
Liber II is, gezien de inhoud, mogelijk fragment archief hertogin-regentes Katharina; de aanwezigheid en (minder aannemelijk) de samenstelling ervan kunnen ook samenhangen met het besluit/verlangen van de Landdag te Nijmegen van 1493 april: Item mijn ghen. jonffr. van Gelre oir segel ende brieve in oeren machte te blieven (Nijh. VI.1, xxxv; overigens komt een deel van de inhoud van II ook in I voor (aldaar fol. 65-73, 108-113).
Liber III-XIV vormen vervolgens een chronologisch min of meer opeenvolgende reeks, zij het met overlappingen en zonder dat binnen de afzonderlijke banden de chronologie in acht genomen is (en met de anomalie VIII-1 (fol. 1-81), dat een afschrift-in-één-gooi (begin 16e e.) lijkt te zijn van een deel van III (fol. 106-184vso; in III zijn overigens in dat deel passende stukken tussen- of bijgevoegd die in VIII-1 ontbreken).
Liber XII ontbreekt; een globaal overzicht van de inhoud van dit deel voorin 0001.0021 en uitgebreider in de diverse 16e-eeuwse inhoudsopgaven, 0001.0021-24.
Van de overgrote meerderheid van de in de XIV Libri opgenomen stukken zi
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS