Uw zoekacties: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon

Nederlandse militairen in het leger van Napoleon ( NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie )

Deze database is nauwgezet samengesteld door de heer W. Oteman met gegevens uit de stamboeken en officiersdossiers aanwezig bij de Service historique de la Défense (SHD), in het Château de Vincennes nabij Parijs. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie biedt u deze database aan, maar beschikt niet over verdere informatie. Daarvoor kunt u zich wenden tot de SHD (zie onderaan).

Wat staat er wel in?

 • Vrijwel alle registers van het landleger uit de Napoleontische tijd.
 • Ruim 53.000 inschrijvingen (in de toekomst uitgebreid naar 57.000 en marinepersoneel).
 • Militairen die zijn geboren in het gebied dat nu tot Nederland behoort.
 • Militairen uit Limburg en Zeeuws-Vlaanderen uit de periode 1797-1814.
 • Militairen uit de rest van ‘Nederland’ uit de periode 1810-1814.

Wat staat er niet in?

De stamboeken van het 146e en 147e Regiment Infanterie van Linie (deze zijn bij een brand in de Pruisische legerplaats Wesel verloren gegaan).

De overgrote meerderheid van de Nederlanders in Franse dienst is terug te vinden in de database; volledigheid is echter een illusie.

Zoektips

 • Zoeken op naam werkt het best.
 • Gebruik het $-teken vóór een zoekterm om alle woordvariaties te vinden (‘$Keizer’ levert ook treffers als ‘Keijzer’ en ‘Keyzer’ ).
 • Bedenk dat namen vaak verfranst zijn (Jan wordt Jean en Piet wordt Pierre).
 • Zoeken op geboortedatum of geboorteplaats is minder betrouwbaar, omdat de geregistreerde of de registrator daarin nogal eens onduidelijk is geweest.
 • Veelal zijn militairen niet met hun plaats van herkomst, maar met hun kanton, arrondissement of zelfs departement ingeschreven. In enkele gevallen staat er slechts ‘Hollande’.
 • Soms is de plaatsnaam of andere informatie in de bron onduidelijk;  zie dan het veld ‘opmerkingen geregistreerde’ .

Aanvullingen

Constateert u nog onvermelde personen, stuur dan een bericht aan nimh@mindef.nl. Na controle kunnen wij dit toevoegen. Aanvullingen en correcties op reeds vermelde namen nemen we niet op. Zo blijven de gegevens zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bron.

Hoe verder?

In het detailscherm van elke geregistreerde militair staat het inventarisnummer bij de SHD vermeld. Daarmee is bij de SHD uiterst interessante extra informatie in de originele stamboeken op te vragen, zoals de uiterlijke kenmerken van de geregistreerde en diens staat van dienst.

Een deel van de stamboeken (periode 1802-1815 - 1191 registers / 38% )is als afbeelding online beschikbaar. Het betreft stamboeken en andere registers van archiefserie 21Yc , met informatie over de troepen van de Keizerlijke Garde en de Regimenten Infanterie van Linie. Zie hiervoor: http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=202&titre=registres-matricules-de-la-garde-imperiale-et-de-l-infanterie-de-ligne

Mocht u iemand zoeken uit een regiment waarvan het stamboek nog niet online staat, of verdere informatie zoeken, dan kunt u ook afreizen naar Vincennes of contact opnemen met:

 

Service historique de la Défence (SHD)

Château de Vincennes

Avenue de Paris

94306 Vincennes Cedex

Frankrijk

www.servicehistorique.sga.defence.gouv.fr

beacon
59.254  inschrijvingen
sorteren op:
 
 
 GeregistreerdeGeboortedatumGeboorteplaatsEenheidRang