Uw zoekacties: Films en filmfragmenten
xFilms en filmfragmenten ( Fries Film Archief )

Zoektips  

Trefwoorden kunnen ook jaartallen, namen of filmeigenschappen (kleur, zwartwit, geluid) zijn.


Gebruik voor een groter resultaat een asterisk (*), bijvoorbeeld met "197*" zoek je in alle films uit de jaren 70. Ook verbreed je zo termen, denk aan "aardappel*" om ook resultaten als "aardappelteelt" en "aardappels" te krijgen. En met "*molen*" vang je ook "windmolens".


Gebruik voor een groter resultaat meerdere versies van hetzelfde woord (niet tegelijk invoeren). Bijvoorbeeld niet alleen "aardappelteelt", maar ook "telen aardappels" of verbreed: "aardappel" of "aardappels". Hetzelfde geldt voor de Friese en Nederlandse spelling.


Meerdere zoektermen zijn tegelijk mogelijk, bijvoorbeeld "Leeuwarden kleur".

Films en filmfragmenten ( Fries Film Archief )
>
Zoektermen
Zoektermen: kleare kimen
266 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
FilmAV8103 Friesland, 1960-1969
Datering:
1960-1969
Titel:
Friesland
Maker:
Rinze A. van der Velde, lid Kleare Kimen
Samenvatting inhoud:
Film over Friesland; meren, Grou, Pikmeer, skûtsjes. Winsum: polsstokverspringen/fierljeppen. Haven van Harlingen.Sloten. Leeuwarden; over de kelders; Kanselarij; Stadhuis; Veemarkt; Jubileum Friesch Rundvee Stamboek (1879-1995), keuringen; Friese vlag; Wirdumerdijk.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Kleur
Geluid:
Nee
Collectie:
R.A. van der Velde
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
FilmAV8292 Afscheid of pensionering, 1960-1969
Datering:
1960-1969
Titel:
Afscheid of pensionering
Maker:
Oeds Andries Brouwer, lid Kleare Kimen
Samenvatting inhoud:
Feestelijke bijeenkomst (afscheid van ?); o.a. aanwezig politiecommissaris, agente. Veel bloemen en cadeau's, veel mensen.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Kleur
Geluid:
Nee
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
FilmAV4943 Het Hooien, 1953-1955
Datering:
1953-1955
Titel:
Het Hooien
Maker:
L.E. Huijing, lid Kleare Kimen
Opdrachtgever:
Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek
Samenvatting inhoud:
Eerste deel van deze film, tot circa 1.10 minuten is opgenomen op de boerderij van toen Erven L.S. Durksz, It Súd 28 te Drachten. Meerdere opnames van het vervoer van gedroogd gras met paard en wagen naar boerderij; te zien zijn Sipke Durksz, die paard en wagen ment, rechts van hem loopt Errit de Jong, links de arbeider Siemen de Haan, naast hem twee kleine jongens, te weten Lieuwe Durksz en Anne Durksz; het gras wordt met de hand opgeladen.
Titel: Het Hooien, een F.P.S. Ljocht en Hynders; opnames bij boerderij; paard steekt zijn kop door opening van raampje; jong paard in een weiland; plaatsnaambord Bakkeveen Gem. Opsterland; close-up veulen; merrie en veulen. Tussentitel: Mengelberg no:145, close-up paard in weiland; paard bij boerderij, silhouet paard in sloot; jongens melken schapen; melkbussen en melkemmers worden op een houten wagen geladen, koeien in weiland, handmatig melken in het weiland, meerder opnames van paarden, kinderen in het weiland, in de verte hooibulten, meisje loopt naar paard en geeft het paard iets te eten, daarna neemt ze het paard mee naar de boerderij, meerdere kinderen met paarden bij boerderij, optuigen paarden; meerdere opnames van het hooien met tweespan met maaibalk, na de werkzaamheden terug naar de boerderij, op de oprit auto met kenteken B32442 (Meint Postema, Legemeer, gemeente Doniawerstal (no. 7), Doniawerstal (Fries: Doanjewerstâl), is een voormalige Nederlandse gemeente in het zuiden van de provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Tussentitel: Ynse, no:146, close-up paard in stal; tweespan (met veulen) met harkschudder, moeder eend met jongen in sloot, eenspan met hooischudder, lammetje drinkt bij moeder, man brengt veulen naar de stal, daarna vertrek paard en wagen. Wegwijzer met Twijzel, Twijzelerheide en Zwaagwesteinde; man keert hooi met hark, eenspan met harkkeeder. Tussentitel: Eldert no: 180, paard in weiland; tweespan met harkkeerder;

Vervolg samenvatting inhoud:
hooi verzamelen (it tiemjen) met behulp van een tiempaal (tiempeal); wiersen (swielje) met tweespan, hooi verzamelen met behulp van een hooischuif, rustpauze voor mens en dier, close-up nest eieren, panorama dorp, tweespan met trommelschudder, plensbui op landweg met bomen (vanuit een auto gefilmd), auto rijdt voorbij, tussentitel: De Gevolgen!, ondergelopen weiland met hooibulten, handmatig bij elkaar harken van hooi met houten hark; pinken in weiland; eenspan met sleephark, meerdere beelden van hooi verzamelen (it tiemjen), close-up van hooischuif (van hout gemaakt), eenspan met wiersmachine, twee paarden in weiland, close-up van een hond die gat graaft, hij vangt een mol en eet hem op, het opslepen van hooi op de opsleepwagen, paard trekt hooi dmv touwen omhoog op hooizolder. Wegwijzer met Eernewoude 4,6. (Earnewâld). Titel: Hooien over het water, groot vaarwater met vrachtverkeer; man staat op hooischuiver getrokken door tweespan, hij stop bij praam (bok), de twee paarden worden in de praam geladen, waarna de praam gesleept wordt door motorbootje, vrachtschip ‘Eendracht’ vaart voorbij, het laden van hooi door middel van lier op praam; opnames vanaf het water gefilmd, uitladen van hooi bij het gemaal ‘Offerhaus Gemaal’, zeilboot op meer, praam met wiersmachine en paard, motorboot, exterieur boerderij, praam legt aan bij boerderij, close-up boeg van beurtschip met naam Oudega en Nijega W.G. Welling, man aan het vissen, vervoer paarden met praam, aanmeren en uitladen paarden, twee hazewindhonden, de paarden gaan terug naar de boerderij waar ze gereed worden gemaakt voor het tiemjen, (tiemje met behulp van een tiempaal (tiempeal, hooihoop wordt naar de schuur gebracht, koffie – en theepauze, het laden van hooi op de hooiwagens bij dorp Earnewâld?, vervoer hooi naar boerderij.
Bronformaat:
Film
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
28 minuten
Collectie:
Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
167 fragmenten
FilmAV0722 50 jaar Rijks Landbouw Winter School, 1947
Datering:
1947
Titel:
50 jaar Rijks Landbouw Winter School
Maker:
Jan Bearn Singelsma, lid Kleare Kimen (script) en Han de Vries (camera)
Opdrachtgever:
Rijks Landbouw Winter School
Samenvatting inhoud:
Jubileumfilm naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Rijks Landbouw Winterschool (RLWS) te Leeuwarden (opgericht in 1897 als gevolg van de landbouwcrisis van 1885). Boerenzonen krijgen in de wintermaanden op de school les in landbouwtechnieken en aanverwante zaken. De film volgt leerling Joeke Riemersma uit Veenwouden, bij het opstaan, naar school gaan (op de fiets en per stoomtrein), de lessen, de pauzes, de zomerexcursies naar verschillende land bouwbedrijven (Coöperatie Stremsel, Kleurenfabriek aan de Emmakade, de Condens, Koopmans Meelfabrieken, de FRICO, de veekeuring op de veemarkt en stalhouderij Poelsma aan de Spanjaardslaan) tot en met zijn afstuderen. Commissaris der koningin mr. H.P. Linthorst Homan en gedeputeerde Louw Jan Hoogland reiken de diploma's uit. Scriptschrijver Jan Bearn Singelsma zien we terug in zijn functie als leraar biologie. Ander personeel van de school dat voorbijkomt, zijn achtereenvolgens Oeds de Boer (taal en rekenen), landbouwconsulent De Haan (grondsoortenkennis), Piet Koster (conciërge), Jochem Leegstra (leraar), de heer Leupen (natuurkunde) en de heer Haak (scheidend conciërge: hij luidt de bel). Directeur van de school was de heer Middelveld.
Vervolg samenvatting inhoud:
Locaties, personen en bijzonderheden: exterieur Rijks Landbouw Winter School aan de Vredeman de Vriesstraat; poserende scholieren op de Nieuwestad, op de achtergrond winkelpanden (Zilverrijkdom, De Jong Schoenen en Hotel Lunchroom); station Leeuwarden; twee mannen: Jan Bearn Singelsma en Han de Vries; Hofplein met standbeeld Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (Us Heit); het Provinciehuis met Wapen van Leeuwarden; Oostergrachtswal met Vlietsterbrug en Kazerne; Vijversburg te Tytsjerk; Sint Anthony Gasthuis aan de Grote Kerkstraat, bewoners; Poptaslot Marsum; Old Burger Weeshuis aan het Zaailand te Leeuwarden; exterieur Bond van Coöp. Zuivelfabrieken; exterieur Gymnasium aan de Noorderweg ; Vijzelstraat; Monikkenmuurstraat 107 met gevelsteen ’In de Karsenboom’; Grote Kerk Leeuwarden, Oranjepoortje; stoomtrein, station Leeuwarden; Oosterbrug gezien vanaf de Oosterkade; café-restaurant La Bordelaise aan de Nieuwestad 99. Op en om de boerderij; schaap met lammeren, varken met biggen, ganzen, koeien en nest met eieren; de werking van een gierpomp, molen mestverspreider op het land; hooi laden op boerenwagen; handmatig aardappelen rooien, aardappel lichten op vol veld.


Bronformaat:
Film
Kleur:
Kleur en zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
20 minuten
Thema trefwoorden:
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS