Uw zoekacties: Films en filmfragmenten
xFilms en filmfragmenten ( Fries Film Archief )

Zoektips  

Trefwoorden kunnen ook jaartallen, namen of filmeigenschappen (kleur, zwartwit, geluid) zijn.


Gebruik voor een groter resultaat een asterisk (*), bijvoorbeeld met "197*" zoek je in alle films uit de jaren 70. Ook verbreed je zo termen, denk aan "aardappel*" om ook resultaten als "aardappelteelt" en "aardappels" te krijgen. En met "*molen*" vang je ook "windmolens".


Gebruik voor een groter resultaat meerdere versies van hetzelfde woord (niet tegelijk invoeren). Bijvoorbeeld niet alleen "aardappelteelt", maar ook "telen aardappels" of verbreed: "aardappel" of "aardappels". Hetzelfde geldt voor de Friese en Nederlandse spelling.


Meerdere zoektermen zijn tegelijk mogelijk, bijvoorbeeld "Leeuwarden kleur".

Films en filmfragmenten ( Fries Film Archief )
>
Zoektermen
Zoektermen: kleare kimen
265 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
FilmAV6076 IJsselmeer, CAF, 1947-1949
Datering:
1947-1949
Titel:
IJsselmeer, CAF
Maker:
Jan Marinus Boudewijn, lid Kleare Kimen
Samenvatting inhoud:
Meerdere beelden van bloemen en planten.
IJsselmeer; schepen; golven breken op basalt.
Vrachtwagen met opschrift ‘Filiaal CAF Gorredijk’; beelden van het CAF filiaal in Gorredijk aan de Opsterlandse Compagnonsvaart; vrachtschip ligt voor de kade; het lossen en laden; de zakken worden met een katrol omhoog gehesen en op een vrachtauto (kenteken B-13154) geladen; huis met opschrift op muur ‘kunstmest en brandstoffen’; vrachtwagen met opschrift ‘CAF filiaal Ureterp – Bakkeveen’ ; zakken worden op vrachtwagen geladen (kenteken B-833467).

Bronformaat:
Film
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
FilmAV6077 Yn 't wetterlân, 1947-1954
Datering:
1947-1954
Titel:
Yn 't wetterlân
Maker:
Jan Marinus Boudewijn, lid Kleare Kimen
Samenvatting inhoud:
Aalscholvers op het nest.
Skûtsjes op het Pikmeer bij Grou; zeilboten.
Vissers aan het werk; binnenhalen vangst; manden met de vangst legen in het ruim; het leeghalen van de netten; vissers in roeiboot gooien netten overboord.
Zeilboten op het Pikmeer met op de achtergrond de toren van de Sint-Piter kerk te Grou.
Bronformaat:
Film
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
49 fragmenten
FilmAV6075 Friesland divers 6, ca. 1950
Datering:
ca. 1950
Titel:
Friesland divers 6
Maker:
Jan Marinus Boudewijn, lid Kleare Kimen
Samenvatting inhoud:
Veekeuring op de Wilhelminabaan te Leeuwarden met overzicht van het terrein en het publiek, prijswinnende stieren in beeld, meerdere opnames van koeien en het voorleiden van koeien. Bezoek aan Terschelling met beelden van binnenvaren haven van West Terschelling; deels vernielde radarstelling Freya; bunkercomplexen met op de achtergrond vuurtoren Brandaris; Wurzburg radar (Würzburg Riese); beelden vanaf vuurtoren Brandaris, West-Terschelling van boven af gezien, opnames van de lens van de vuurtoren. Wedstrijd zeilen op de Friese meren. Landschapsbeelden met o.a. molen aan het water. Wedstrijd zeilen op het Pikmeer bij Grou met op de achtergrond de toren van Sint-Piterkerk. Boerderij aan het water, boot vaart door centrum van Wergea met Sint-Martinuskerk. Amerikaanse windmotor aan het water. Zicht op een dorp met op de voorgrond hooibulten. Man en vrouw staan op een houten bruggetje. Goutum: twee meisjes aan de wandel, hervormde kerk van Goutum, gezelschap in zondagse kleding. Close-up van twee hooi etende paarden. Tiempaal (tiempeal) wordt in gereedheid gebracht; het tiemen met paard in beeld gebracht; het handmatig bij elkaar harken van restanten hooi; hooihoop (de reak) wordt met behulp van paardenkracht op de moderne hooileep getrokken waarna het naar de boerderij gaat; het hooi wordt d.m.v. touwen in de hooichuur getrokken; landschap met hooibulten, boerderij en koeien. Meerdere beelden vanaf het water gefilmd: vrouw in roeiboot, man en jongen in motorboot, paard en hooisleep worden met een praam vervoerd, houten voetgangersbruggetje over het water, het open en dicht gaan van houten voetgangersbruggetje, boerderij aan het water; het lossen van hooi bij boerderij, vervoer van hooi met praam; het opslaan van hooi op de hooizolder; kerktoren van Arum?; jongetje komt aangelopen naast volgeladen hooiwagen die stopt bij praam, op de achtergrond bruggetje en kerktoren Easterlittens?

Bronformaat:
Film
Kleur:
Kleur en zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
27 minuten
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
FilmAV5182 Familie, vissen op het Wad, 1961-1962
Datering:
1961-1962
Titel:
Familie, vissen op het Wad
Maker:
Oege Bekema, lid Kleare Kimen
Samenvatting inhoud:
Jil en politieman bij Mercedes. Ereboog voor huis, terug uit dienst. René in voorkamer, met Zwitserse pijp. Tante Gretha in voorkamer, ook met pijp. Film uit auto. Pater Douwe met Mem, Rinkje, Heit Johannes, Bertus Poiesz, Rein de Wit, Akke de Wit-Bekema, ma Agatha, Beth Poiesz-Bekema, pa Oege in Bolsward. Carolien in ziekenhuis. Schaatsen, René, naast Nylânsdyk. Verjaardagsfeestje in Bolsward. René op gitaar, Truus, Jil, Akke, Willem op gitaar. Pa met haardroger! Met z'n allen eten. 25-jaar feestje Beth en Bertus Poiesz, wij, familie de Wit-Bekema, zuster Pieke. Op rondvaartboot "Wetterwille". René net "pake" Johannes, pa met witte pet, Jil ernaast. Etentje in Theresiahuis Blauhûs met zuster Pieke. René roeit in kano. Poffertjeskraam?
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS