Archieven.nl - Help

Hier vindt u alles wat u over Archieven.nl wilt weten.

Kan ik stukken reserveren en inzien?

De archieven die door een archiefdienst beheerd worden, zijn in beginsel openbaar en kosteloos door iedereen te raadplegen. Wel kunnen er beperkingen zijn t.a.v. de openbaarheid. In veel gevallen heeft dit te maken met de bescherming van de privacy van personen. 

Een archiefstuk bekijken in de studiezaal

Voor veel archiefstukken is het mogelijk om deze in de studiezaal van het archief te bekijken. U ziet dan dit icoonAanvraagicoon.

U kunt een aanvraag voor inzage alleen indienen op de website van de archiefdienst die het stuk in beheer heeft. Op archieven.nl zult u een melding krijgen met de benodigde gegevens. 

U kunt meerdere archiefstukken verzamelen voordat u de aanvraag verstuurd. Bij uw aanvraag geeft u aan wanneer u van plan bent om langs te komen. De archiefdienst zal zorgen dat de stukken op die dag voor u klaar liggen, zodat u ze kunt bekijken.

Een verzoek voor digitale bestanden

Behalve een aanvraag voor inzage kunt u soms ook een verzoek doen om het stuk te laten digitaliseren, zodat u online de bestanden kunt bekijken. U ziet dan het volgende icoonicoon-sod. Niet alle archieven bieden deze optie aan, ook als een archief dit wel aanbied zult u dit niet bij alle archiefstukken zien; het archief bepaald welke stukken geschikt zijn om te laten digitaliseren.

Nadat uw verzoek is verstuurd gaat de archiefdienst aan de slag om het stuk te scannen of fotograferen. Zij zullen u doorgaans ook informeren wanneer deze digitale bestanden online te bekijken zijn, soms krijgt u ze ook toegestuurd. De werkwijze verschilt per archiefdienst. 

Soms zijn er al wel digitale bestanden gemaakt, maar mogen deze nog niet zomaar openbaar getoond worden. Ziet u dit icoonicoon-mail-bestanden, dan kunt u een verzoek indienen om de bestanden te ontvangen. U krijgt dan de bestanden via e-mail.