Help

Hier vindt u alles wat u over Archieven.nl wilt weten.

Welke soorten archiefdiensten zijn er?

Er zijn diverse soorten archiefdiensten die ieder een eigen rol vervullen.

  • Overheidsarchieven (ca. 240) beheren archieven van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, rechtbanken, bedrijven en instellingen, families en personen, verenigingen.
  • Veel archiefmateriaal van voor 1812 wordt beheerd door de Regionale Historische Centra (RHC’s) in de provinciehoofdsteden. Deze centra zijn over het algemeen fusies tussen de voormalige Rijksarchieven in de provincies en de betreffende stadsarchieven.
  • Bedrijfsarchieven (ca. 50) beheren archieven van bedrijven en hun rechtsvoorgangers
  • Andere archiefinstellingen (ca 30) beheren archieven van bijzondere collecties, Oorlogsdocumentatie, Sociale geschiedenis, emancipatie.
  • Kerkelijke archieven (ca 25) beheren archieven van diverse kerkelijke instellingen.
  • Audiovisuele archieven (ca 20) beheren archieven van audiovisuele collecties, vaak onderdeel van Regionale historische centra.
  • Polder en waterschapsarchieven (ca. 15) beheren archieven van Hoogheemraadschappen, waterschappen en polders. Daarnaast beheren ze ook veel historische archieven van door fusies opgeheven polders.
  • Documentatiecentra (ca. 15) beheren bijzondere collecties.