Archieven.nl - Help

Hier vindt u alles wat u over Archieven.nl wilt weten.

Wat is een archief?

Een archief is een verzameling van documenten, bijeengebracht door een instantie, familie of persoon (de archiefvormer). Op grond van de archiefwet kan men verplicht zijn deze documenten te bewaren, maar ook kan het om andere redenen gewenst zijn het archief te bewaren.
Een archief kan bestaan uit agenda's en notulen, dossiers, brieven, akten, kaarten, tekeningen, foto's enz.

Wilt u meer weten, bekijk dan ook eens deze animatie.