Uw zoekacties: Vereniging Wijkraad de Huet, v/h Platform en Buurtcomité de ...
x0462 Vereniging Wijkraad de Huet, v/h Platform en Buurtcomité de Huet te Doetinchem, 1979-1998 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0462 Vereniging Wijkraad de Huet, v/h Platform en Buurtcomité de Huet te Doetinchem, 1979-1998 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Wijkraad
Archief
0462 Vereniging Wijkraad de Huet, v/h Platform en Buurtcomité de Huet te Doetinchem, 1979-1998
Inleiding
Archief
Oprichtingsstukken, reglementen, polissen e.d., werden aangetroffen als gerubriceerde bundel. Gezien de gevarieerde inhoud zijn deze stukken samengevat onder een verzamelbeschrijving en rubrieksgewijs beschreven.
Notulen van bestuursvergaderingen zijn als serie aanwezig t/m vergadering 128, daarna als ingekomen stuk in de correspondentie van de jaren 1993 en 1994, onder verwijzing in de agenda naar het stuknummer. Notulen van de periode 1994-1998 ontbreken grotendeels. Notulen van openbare jaarvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten zijn als serie aanwezig t/m 1997. Notulen van externe vergaderingen (commissies en werkgroepen van gemeente en wijk) zijn steeds behandeld als ingekomen stuk.
De eigenlijke correspondentie was oorspronkelijk gebundeld per vergadering van afhandeling. De vergaderingen werden genummerd, de stukken droegen het vergaderingnummer en een subnummer. Na een secretariaatswisseling in 1993 werd deze ordening gewijzigd in een doorlopende stuksgewijze nummering, die echter niet altijd consequent werd aangehouden. In 1994 werd de nummering per vergadering hervat. Deze laatste serie bevat geen notulen van bestuursvergaderingen.
Van de wijkkrant ''de Zuid-Westkrant'' zijn helaas slechts enkele losse nummers aangetroffen. Soms treft men een nummer aan bij de notulen of financiële stukken, indien daarin verslagen zijn gepubliceerd.
Vernietiging. Inv.nr. 92 betreft persoonsgegevens van wijkbewoners, door de Gemeente onder embargo verstrekt voor intern administratief gebruik. Deze mogen ingevolge wettelijke bepalingen niet ter inzage worden gegeven aan derden en dienen te worden vernietigd.
De omvang van het archief bedraagt 3,125 strekkende meter.
Doetinchem, september 2009
P. Meerdink
Vernietiging
Plaatsingslijst
Documentatie
Kenmerken
Datering:
1979-1998
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
3,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0462 Vereniging Wijkraad de Huet, v/h Platform en Buurtcomité de Huet te Doetinchem, 1979-1998
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0462
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS