Uw zoekacties:
x01.075 Landen van Overmaas, 1411-1795 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

01.075 Landen van Overmaas, 1411-1795 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "ritzen"
 
 
Inleiding
De landen van Overmaas
Het land van Valkenburg
Het land van 's-Hertogenrade
De heren en de overgang aan Brabant
Het graafschap Daelhem
De heren en de overgang aan Brabant
De drie landen van Overmaas onder de hertogen van Brabant
De landen van Overmaas van 1632 tot de uitvoering van het Partagetractaat in 1663
De landen van Overmaas
De landen van Overmaas na het tractaat van Fontainebleau van 8 november 1785
Het einder der landen van Overmaas en de inlijving bij de Franse Republiek
Het rechterlijk en administratie bestuur vóór 1365
Het bestuur onder de Brabantse hertogen tot 1632
1.14. Aantekeningen bij diverse deelarchieven
Archieven van de Landen van Overmaas
Supplement
Bijlage: Korte beschrijving van de aktes van het archief van de Ridderleenhof Carsfeld te Gulpen LvO 9177-9184
Inventarisnummer 9177; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1570-1612
Inventarisnummer 9178; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1740-1767
01.075 Landen van Overmaas, 1411-1795
Bijlage: Korte beschrijving van de aktes van het archief van de Ridderleenhof Carsfeld te Gulpen LvO 9177-9184
Inventarisnummer 9178; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1740-1767
25-11-1740: Jan de Bie lost, namens zijn schoonvader Jan Loon, zijn schuld af aan Mathijs Penders, gehuwd met Maria Smeets, woonachtig te Stein, en representerende wijlen Jan Collen, borger van Maastricht.
25-11-1740: Verklaring door Jan Steijns, zoon van Claes, inwoner van Beutenaeken.
25-11-1740: Thomas Thomassen, inwoner van 's Gravenvoeren, in 2e huwelijk met Gertruijd Spronck, en zijn zwager Jan Spronck dragen land over aan Joannes Hessel, gehuwd met Maria Tossainet.
9-12-1740: Lambert Duijsens, gehuwd met Maria Delnoij, inwoner van Herkenrade, verkoopt akkerland gelegen aan de Wettelsheijde onder Slenaken, aan Cornelis Teuwissen in 2e huwelijk met Elisabeth Thijssen.
3-3-1741: Ruil van landerijen tussen enerzijds Anthonius Cox, prior op 't Hoogh Cruts en Henricus Peters, pastoor te Slenaken, en anderzijds Peter Vaesen, gehuwd met Maria Houten (betreft nalatenschap van Willem Daelen).
3-3-1741: Transport van land tussen Jan Steijns, weduwnaar, inwoner van Mesch, en Anthonius Cox, prior op het Hoogh Cruijs.
3-3-1741: Ruil van landerijen tussen enerzijds Anthonius Cox, prior en Henricus Peters, pastoor te Slenaken en anderzijds Geelen Magillis van Beutenaken (betreft testament van wijlen Willem Daelen)
3-3-1741: Transport van land tussen de broers Teuwis en Simon van de Cruijs van Mesch en Anthonius Cox, prior
19-5-1741: Transport van land tussen de kinderen van wijlen Niclaes Steijns en Anna Roijen (nog in leven!) en Anthonius Cox, prior.
19-5-1741: Transport van land tussen Geelen Michiels, gehuwd met Jenne Smeets, van Slenaken en Antonius Cox, prior
2-6-1741: Verheffing door Jan Steens, inwoner van Heijenrot, gehuwd met Catharina Heuschen, voor en in naam van dhr Claenen, rentmeester der balije Biesen.
2-6-1741: Verheffing voor Barbara Heuschen, weduwe van Willem Daelen. Joannes Janssen, de jonge, wordt tot ophelder aangesteld.
2-6-1741: Verheffing voor Jan Pleers
16-6-1741: Verheffing voor Simon Tossainet. Joannes Magillis wordt tot ophelder aangesteld.
30-6-1741: Verheffing en transport voor Willem Olislegers van Hendrik Sproten, 14-7-1741: Overdracht van land tussen Simon Tossainet en Frans Hustin.
27-10-1741: Overdracht en verheffing voor Hendrick Scherbach door Christiaen Romers van Hoog Cruts
10-11-1741: Verheffing voor Dyrck Pluijmen, zoon van Laurens, gehuwd met Lauretta Thijssen, na overlijden van zijn broer Lambert.
10-12-1741: Verheffing gedaan door kanunnik Horsmans voor pastoor Crijens van Mesch. Joannes Janssen, de jonge, wordt tot ophelder aangesteld.
24-12-1741: Overdracht van land door Jan Kempeneers aan Cornelis Teeuwissen in 2e huwelijk met Anna Elisabet Tijssen.
30-6-1742: Verkoop (subrogatie) in opdracht van Catharina Aen, weduwe van Andries Steijns voor de kanunniken op 't Cruts.
30-6-1742: Overdracht van land door Geelen Machillis, gehuwd met Jenne Smeets, aan Anthonius Cox, prior.
30-6-1742: Overdracht van land door Simon Tossaint, gehuwd met Anna Machillis aan Anthonius Cox, prior.
30-6-1742: Verheffing voor het convent op 't Cruts. Joannes Janssen, de jonge, wordt tot ophelder aangesteld.
19-11-1740: Aanstelling tot griffier van Peter Randaxhe i.v.m. het overlijden van Lambert Lousbergh (opgemaakt te Maastricht).
21-7-1742: Verheffing voor Peter Pleers.
21-7-1742: Overdracht en verheffing voor Frans Hustin, gehuwd met Catharina Peerboom in opdracht van Simon Tossaint, gehuwd met Anna Magillis.
31-8-1742: Vernaederinge (naasting) voor Mathijs Crutserclaes in opdracht van Frans Hustin.
10-7-1744: Verheffing voor Mathijs Crutserclaes, getrouwd met Anna Tossaint en zijn zwager Jan Tossainet.
10-7-1744: 'Donatie en dispositie van uiterste wil' van Jan Steijns t.b.v. Anna Maria Steijns (betreft testament dd 30-1-1743 van Jan Steijns, wed. van Maria Thunissen)
24-7-1744: Verheffing voor Baltis Peerboom, zoon van wijlen Peter Peerboom en Agnes Frijns.
4-9-1744: Overdracht door A. Cox, prior t.g.v. Peter Theunissen gehuwd met Barbara Heuschen.
4-9-1744: Verheffing voor Hubert Crutserclaes na het overlijden van zijn moeder Mechtild Brouwers.
4-9-1744: Verheffing voor Francis Delnoij, gehuwd met Anna Duijsings.
4-9-1744: Verkoop (subrogatie) door Joannes Josephus Lurson, priester te Herve en de erfgenamen Crutserclaes voor Simon Tossaint, getrouwd met Anna Michaelis en Geelen Michaelis, getrouwd met Jenne Smeets.
19-9-1744: Verheffing voor Philip Isermans en Catharina Voensen, weduwe van Herman Peerboom.
19-9-1744: Overdracht (subrogatie) voor Joannes Hessel, gehuwd met Marie Tossainet in opdracht van Gelen Magillis, gehuwd met Jenne Smeets, 17-10-1744: Verheffing voor Elisabeth Brap en de weduwe Lambert Brap. Bartholomeus Brap wordt tot ophelder aangesteld.
26-2-1745: Verheffing voor Joannes Beucken, gehuwd met Anna Cortijs.
12-3-1745: Lening door Simon Toussaint, gehuwd met Anna Magillis en schoonzoon Joan Hessels van de meesters van de broederschap van O.L.V. van de Sint Martinusparochie te Wyck-Maastricht.
28-4-1745: Transport van land door Peter Theunissen, gehuwd met Barbara Heuschen aan Peter Kempeneers van Groot Welsden gehuwd met Catharina Nelissen.
7-5-1745: Transport en verheffing door Peter Severeijns van Maastricht, gehuwd met Helena Oensels namens Leonard en Barbara Jeuckens te Maastricht voor Jan Steens van Slenaeken, gehuwd met Catharina Heuschen.
21-5-1745: Verheffing van het huis en hof genaamd 'de Trappen' voor Simon Tossaint en Gelen Magillis. Gillis Tossaint, zoon van Simon, wordt tot ophelder aangesteld.
2-7-1745: Verheffing voor het klooster Cruts, ophelder Henricus Schenbeek, zoon van Willem, leenheer van Carsfeld.
2-7-1745: Verheffing voor Hendrik Ahn en Joanna Steijns, weduwe van Dries Steijns, 15-10-1745: Overdracht van land door Geurt Prickers, inwoner van Overeijse, getrouwd met Anna Maria Tossaint aan Michael Tossaint, weduwnaar.
30-10-1745: Overdracht van land door Johanna Steens van Maastricht aan Martinus Mullenaers.
12-11-1745: Erfwissel tussen Peter Vaesen van Slenaken, gehuwd met Maria Houten en Jan Ervens, inwoner van Slenaken, gehuwd met Maria Crutsen.
12-10-1745: Overdracht van land door Jan Ervens van Slenaken, gehuwd met Maria Crutsen aan Gillis Heijenrots, gehuwd met Anna Bour.
11-3-1746: Verheffing voor Joannes Toussaint, van de Bannet, gehuwd met Ida Lousbergh, en zijn zuster Anna Toussaint, weduwe van Mathijs Crutserclaes.
26-3-1746: Verheffing voor Hendrik Weerts, stiefzoon van Maria Thijssen in huwelijk met Michiel Beckers, 16-11-1746: Verheffing voor Maria Pleers na overlijden van haar broer Peter. Leonard Olislagers, zoon van Willem, wordt tot ophelder aangesteld, 16-6-1747: Schuldbekentenis door Willem Daelen van Slenaken, gehuwd met Jen Michelis, aan Elisabeth Goijens, weduwe van Antoon de Magoski, 16-6-1747: Verklaring door Joannes Tixon, burger van Maastricht, gehuwd met Maria Catharina Roijens t.b.v. Ida Smidts, kloosterlinge.
12-1-1748: Overdracht door Peter Steens, weduwnaar, inwoner van Heijenrot, aan Mathijs Hessel, gehuwd met Catharina Tossainet.
12-1-1748: Vernaederinge (naasting) voor Drees Steens in opdracht van Mathijs Hessel, van Slenaken, gehuwd met Catharina Tossaint.
26-1-1748: Verheffing voor Anna Tossainet, inwoonster van Gulpen, na overlijden van haar vader Michiel.
9-2-1748: Verheffing voor Hubert Vincken, inwoner van Heijenrot, na dood van Peter Steijns, zijn oom, 15-11-1748: Erfwissel tussen Lambert Duijsens, wonende in de bank Gulpen, gehuwd met Maria Delnoe en Jan Tossaint (Tossings) wonende op gen Bannet, gehuwd met Ida Lousbergh.
6-12-1748: Verheffing voor Joannes Magillis, schoonzoon van Jan Crutserclaes, na overlijden van Jan Erven.
6-12-1748: Verheffing voor Gerard Honts, schepen van Wittem. Tot ophelder wordt aangesteld Casper Steens, zoon van Jan Steens, inwoner van Heijenrot.
6-12-1748: Verheffing voor Dyrck Pluijmen, zoon van wijlen Laurens.
10-10-1749: Verheffing voor Catharina Peerbooms, weduwe van Frans Hustin Haar zoon Joannes Hustin wordt tot ophelder aangesteld.
10-10-1749: Verheffing voor Lendert Crutserclaes.
5-12-1749: Verheffing voor Joris Peerbooms gehuwd met Gertruid Crutserclaes, Gillis Crutserclaes gehuwd met Jenne Leenaerts, Joannes Hutsemakers voor Anna Tossaint weduwe van Mathijs Crutserclaes, Hubert Crutserclaes, Adam Delnoij gehuwd met Maria Bour en Anna Duijsings weduwe van Francis Delnoij, na overlijden van Francis Delnoij. Cresant Peerboom, zoon van Joris wordt tot ophelder aangesteld.
19-12-1749: Verheffing voor Jan Ruijschop na overlijden van Frans Hustin Jan Hessel wordt tot ophelder aangesteld.
19-12-1749: Overdracht door Jan Ruijschop aan Jan Hessel, gehuwd met Marie Tossaint, 17-7-1750: Overdracht door Michiel Beckers, inwoner van Mheer, in 2e huwelijk met Maria Thijssen aan Peter Thijssen, gehuwd met Elisabeth Noteborn, 17-7-1750: Overdracht door Michiel Beckers, in 2e huwelijk met Maria Tijssen en Wijnand Reijners in 2e huwelijk met Anna Branten, allen inwoners van Mheer voor de weeskinderen van wijlen Sebasthiaen Tijssen en Maria Reiners aan Peter Tijssen gehuwd met Elisabeth Noteborn.
4-2-1751: Uittreksel uit het gichtregister der heerlijkheden Nieuwborg, Gulpen en Margraten. Betreft testament van Hubert Crutserclaes, in de 40 jaren.
28-5-1751: Schuldbekentenis door Jan Hessel, inwoner van de Trap onder de bank Gulpen, gehuwd met Maria Tossaint aan Frans Theodor de Kraen, schepen van Gulpen, gehuwd met Cornelia Adriana Hessel van Denter.
28-5-1751: Transport van land door Maria Pleers gehuwd met Willem Olislagers' inwoner van 't Cruts aan Laurens du Moulin gehuwd met Anna Houtappel.
25-6-1751: Transport van land door Mathijs Hessel, inwoner van Slenaken, gehuwd met Catharina Tossaint aan Jan Hessel.
25-6-1751: Verheffing voor Theunis Hutsemakers na overlijden van Hubert Crutserclaes.
7-7-1751: Transport van land door Lins Roijen, inwoner van Slenaken, getrouwd met Anna Steijns, aan Joannes Magillis, 15-10-1751: Verheffing voor Laurens Jaris, baron de la Roche na overlijden van Hendrik Emonts. Tot ophelder wordt aangesteld Francois Joseph Jaris, baron de la Roche.
30-10-1751: Verheffing voor Simon Tossaint na overlijden van zijn broer Jan Tossaint.
12-11-1751: Overdracht door Peter Smeets, inwoner van Gulpen, gehuwd met Anna Maria Cnops aan Gerard Haenen, gehuwd met Maria Deckers.
26-11-1751: Verheffing voor Dirck Pluijmen na overlijden van Jan Tossens.
19-6-1752: Schuldbekentenis door Mathijs Hessels, gehuwd met Catharina Tossing, aan de zusters van het klooster de Maagdendries.
19-7-1754: Verheffing voor Willem Romers, tevens voor Jacobus Heusen, na overlijden van Keerst Romers.
19-7-1754: Verheffing voor Adriaen Hendrick van Slijp na overlijden van Godefridus van Slijp, oud-burgemeester van Maastricht.
30-1-1756: 'Création de Quinse' door Jean Hessel, gehuwd met Marie Toussaint, inwoner van de bank Gulpen voor Maria Catharina Fabritius, wonende te Visé.
30-1-1756: Overdracht van land door Peter Theunissen, inwoner van Slenaken, gehuwd met Barbara Heuschen, aan Laurens Michiels, borger van Maastricht, gehuwd met Ida Theus, 16-7-1756: Verheffing voor Jasper Rutten en de weeskinderen van wijlen Hendrik Ahn, na overlijden van laatstgenoemde. Mede gecompareerd is Maria Ahn in 2e huwelijk met Jan Conincx. Tot ophelder wordt aangesteld Jasper Rutten, inwoner van 's Gravenvoeren, in 2e huwelijk met Agnes Steens.
4-3-1758: Schuldbekentenis door Gilis Toussaint, wed. van Maria Catharina Brap, kinderloos, aan rector Joannes Wirths, 14-3-1758: Transport van land door Joannes Magillis, inwoner van de Trap, in 2e huwelijk met Anna Nelissen, aan Pierre Joseph Louwart.
28-4-1758: Transport van akkerland door Jan Hessel, inwoner van Gulpen, gehuwd met Marie Toussaint aan de kanunniken van Hoog Cruts.
12-5-1758: Transport van akkerland door Dyrck Ploum, inwoner van Gulpen, gehuwd met Anna Odekercken aan de kanunniken van Hoog Cruts.
12-5-1758: Transport van akkerland door Hendrick Stillen, gehuwd met Elisabeth Ploumen aan de kanunniken van Hoog Cruts.
22-5-1758: Overdracht door Hendrik Stillen, gehuwd met Elisabet Ploumen aan de kanunniken van Hoog Cruts.
23-6-1758: Verheffing voor Servais de Fechereux, inwoner van Herve, gehuwd met Anna Maria Blanckaert, erfgenaam van de priester Lurson.
9-12-1758: Verheffing voor Wijnand Teuwissen en Alexander Haenen, inwoners van 't Cruts na overlijden van Peter Noteborn. Tot ophelder wordt aangesteld Hans Willem Teuwissen, zoon van Wijnand.
3-2-1759: Transactie tussen Gelen Magillis, gehuwd met Jehenna Smedts, en Peter Vaessen.
3-2-1759: Gelen Magillis 'doet in verzettinge' voor de tijd van 2 jaar, een stuk akkerland t.b.v. Peter Vaessen, gehuwd met Marij Hoeten.
1-6-1759: Transport door Hendrick Stilen, inwoner van Wilre, gehuwd met Elisabet Bloemen, dochter van wijlen Laurens, en Loret Thijsen, aan Johan Hendrick van Auw, stadhouder en schepen te Gulpen en Margraten, gehuwd met Catharina Margareta Coonen.
30-6-1759: transport van akkerland door Casper Rutten, gehuwd met Agnes Steens, van 's Gravenvoeren, aan Henry Horion, gehuwd met Anna Maria Rutten.
30-6-1759: Verheffing voor Henricus Horion.
30-6-1759: Verheffing voor Ida Crutserclaes, weduwe van Martinus Mulleners en Elisabeth Brab, weduwe van Ernen Meulejans. Tot ophelder is aangesteld medeleenman Gilis Toussaint, 13-7-1759: Verheffing door Jan Steens, gecommitteerde van Barbara Heuschen, voor Agnes Steens, vrouw van Casper Rutten, na overlijden van Peter Theunissen. Tot ophelder wordt aangesteld Casper Steens, zoon van voornoemde Jan, 13-7-1759: Verheffing voor Hendrick Pleers.
23-5-1760: Cessie (overdracht) in faveur voor het benificie van St Leonard en St Barbara van de kerk van St Servaas te Maastricht door Gilis Tossaint en Jan Hessels.
6-6-1760: Verheffing voor Lambert Steens, zoon van wijlen Hendrik, na overlijden van laatstgenoemde.
6-6-1760: Overdracht van land door Agnes Steens, vrouw van Casper Rutten, aan Francis Mulleneers.
10-9-1760: Verheffing voor de erfgenamen van wijlen Hendrick Fluggen n.l.: Louwijs Lemmens gehuwd met Anna Fluggen; Cathrijn Fluggen dochter van wijlen Hendrick; Philip Pleers momber van de kinderen van wijlen Hendrick Fluggen en Maria Jacobs weduwe van wijlen Willem Fluggen, na overlijden van voornoemde Hendrick Fluggen.
26-9-1760: Verheffing voor de erfgenamen van wijlen Simon Tossaint t.w. Gilis Tossaint, Jan Hessel gehuwd met Maria Tossaint en Cathrijn Tossaint gehuwd met Mathijs Hessel, na overlijden van bovengenoemde Simon. Tot ophelder is aangesteld medeleenman Gillis Tossaint.
7-11-1760: Verheffing voor Maria Pleers na overlijden van Lambert Olislagers. Tot ophelder wordt aangesteld Arnoldus Olislagers, zoon van Willem.
23-1-1761: verheffing voor Lodewijk Dominique, baron du Jaris de la Roche.
2-7-1762: Verheffing voor Hubert Geusenbrouwers na overlijden van Theunis Rouwet.
22-10-1762: Verheffing voor Joannes Steens, zoon van Jan Steens, na overlijden van zijn oom Lendert Steens.
12-11-1762: Transport door de erfgenamen van Peter Theunissen, weduwnaar van Barbara Heuschen, t.w. Willem Swijsen, gehuwd met Jenne Theunissen en Jan Hagelsteijn, gehuwd met Anna Theunissen aan Joannes Machillis, gehuwd met Anna Nelissen.
12-11-1762: Vernaederinge (=naasting) van land door Catharina Tossen, weduwe van Mathijs Hessel, van Nicolaes Debije.
22-4-1763: Transport van akkerland door Catharina Thossen, weduwe van Mathijs Hessel, aan Laurens de Mollin, gehuwd met Maria Anna Houtappel, 16-9-1763: Verheffing voor Gilis Tossaint, Ida Crutserclaes, gehuwd met Bartholomaeus Brab, N. van Weerst, Elisabeth Haenen weduwe van Peter Brab, zoon van Lambert Brab. Ophelder is Peter Brab, zoon van wijlen Lambert Brab.
29-10-1763: Verheffing voor F.M. Fabri, woonachtig te Aken. Tot ophelder wordt aangesteld Francis Goswinus Nicolaus Fabry, zoon van voornoemde.
20-1-1764: Willem Romers, halfwin op Strouvenbosch draagt over (surrogeert) aan Lambert Heuschen, een huis, land enz.
20-1-1764:
Verheffing voor Lambert Heuschen van de goederen genoemd in de vorige acte.
8-6-1764: Verheffing door Rutgerus Schijns als gevolmachtigde voor graaf van Plettenbergh van Wittem.
11-1-1765: Transport van akkerland gelegen te Gulpen achter Terlinden door Anthoon Schoonbroodt in 2e huwelijk met Maria Vaesen, inwoner van Aubel aan Joannes Hutsemakers, gehuwd met Maria Helena Denis.
24-5-1765: Verheffing voor Hendrick Kerris. Tot ophelder wordt aangesteld zijn zoon Hermannus Kerris, 14-6-1765: Schuldbekentenis door Joannes Machillis in 2e huwelijk met Anna Nellissen, wonende op de Trap te Gulpen, aan Peter Vaesen (Vossen), inwoner van Slenaken, gehuwd met Maria Houten.
11-4-1766: Transport door Jan Steens, inwoner van Heijenrot, gehuwd met Catharina Heijschen aan Jan Magillis, in 2e huwelijk met Anna Neelissen.
11-4-1766: Schuldbekentenis door Jan Magillis, in 2e huwelijk met Anna Nelissen aan Francis Mulleners. Tevens transport van land door Jan Steens, inwoner van Heijenrot aan Jan Magillis.
23-5-1766: Verheffing voor Anna Bour, weduwe van Gilis Heijenrodts na overlijden van laatstgenoemde. Tot ophelder wordt aangesteld hun zoon Joannes.
6-6-1766: Lambert Heuschen draagt huis, hof etc. over aan Derick Kempeners.
19-7-1766: Acte betreffende Casper Steins, inwoner van Slenaken, gehuwd met Martina le Clou en vrouwe van Lommessen.
24-7-1766: Verheffing voor de vrouwe van Lommessem. Tot ophelder wordt aangesteld haar zoon.
19-9-1766: Schuldbekentenis (en verheffing) (acte van obligatie met relief) door Joannes Macgillis, weduwnaar van Catharina Kempeners, in 2e huwelijk met Anna Nelissen en Martinus van Warbeck, gehuwd met Elisabeth Magillis, beiden inwoners op de Trap. Lening is destijds gesloten bij de pastoor van Gulpen, dhr Debesche, door hun moeder resp. schoonmoeder Maria Crutserclaes, weduwe van Anthoon Machillis, 17-10-1766: Verheffing voor Joannes Straeten, Gillis Thossin, Peter Kempeners, Joannes Magillis en de weduwe van Bartholomaeus Brab, na overlijden van Dirick Kempeneers. Tot ophelder wordt aan gesteld Joannes Straet, zoon van Joannes Straet.
30-1-1767: Transport van land door Joannes Hutsemeckers, inwoner van Heijenrot, in 1e huwelijk met Isabella Weijckmans aan Dirck Kempeners, gehuwd met Maria Loosbergh.
30-1-1767: Transport van land door Merten van Waerbeck, gehuwd met Elisabeth Maggillis aan Dirck Kempeners, gehuwd met Maria Loosbergh.
Inventarisnummer 9179; Minuten van overdracht en verbintenis
Inventarisnummer 9181; Rollen der civiele processen
Inventarisnummer 9182; Civiele processen
Inventarisnummer 9183; Processtukken in civiele zaken
Inventarisnummer 9184
Kenmerken
Datering:
1411-1795
Auteur:
J.M. van de Venne
Omvang m1:
221 meter - 105 charters
Inventaris:
Inventaris van de archieven van de Landen van Overmaas, 6 delen (Maastricht z.d.), aangepast in 2017-2018
Omvang:
221 meter - 105 charters
Opmerking:
Verschillende archiefblokken zijn overgedragen aan diverse Limburgse archiefdiensten of zijn verplaatst naar andere archieffondsen binnen het RHCL.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS