Uw zoekacties:
x01.075 Landen van Overmaas ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

01.075 Landen van Overmaas ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "ritzen"
 
 
Inleiding
De landen van Overmaas
Het land van Valkenburg
Het land van 's-Hertogenrade
De heren en de overgang aan Brabant
Het graafschap Daelhem
De heren en de overgang aan Brabant
De drie landen van Overmaas onder de hertogen van Brabant
De landen van Overmaas van 1632 tot de uitvoering van het Partagetractaat in 1663
De landen van Overmaas
De landen van Overmaas na het tractaat van Fontainebleau van 8 november 1785
Het einder der landen van Overmaas en de inlijving bij de Franse Republiek
Het rechterlijk en administratie bestuur vóór 1365
Het bestuur onder de Brabantse hertogen tot 1632
1.14. Aantekeningen bij diverse deelarchieven
Archieven van de Landen van Overmaas
Bijlage: Korte beschrijving van de aktes van het archief van de Ridderleenhof Carsfeld te Gulpen LvO 9177-9184
Inventarisnummer 9177; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1570-1612
01.075 Landen van Overmaas
Bijlage: Korte beschrijving van de aktes van het archief van de Ridderleenhof Carsfeld te Gulpen LvO 9177-9184
Inventarisnummer 9177; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1570-1612
2-6-1570: Overdracht door Cathrin Gubbens van Scheuerberig aan haar zoon Heijn.
2-6-1570: Overdracht t.b.v. Catharina van Dammerscheidt, weduwe van Herman van Carsfelt.
2-6-1570: Accoord tussen Cecilia van Carsfelt en haar schoonzoon Jan van Heer.
2-6-1570: Verheffing voor Jan van Heer.
1-5-1571: Overdracht door Claes Herdaenen aan Herman van Iseren.
23-3-1569: Overdracht door Jan op Heijenraedt aan Frijn Bovensteijn.
7-12-1575: Overdracht door Lins Crommen, 15-3-1571: Verheffing door Jan Merkens van Sinnich voor zijn kinderen Lemmen en Meijken, 15-3-1571: Overdracht door Meijken en Lemmen (zie vorige acte) aan Meijken van der Linden.
3-6-1572: Overdracht door Meijken en Lemmen Merkens, dochter en zoon van Jan Merkens aan Joist Kerckhoffs, 15-9-1574: Verheffing voor Jan de Beesten als voorganger van het onmondige kind Opghel(?), de zoon van Peter Ruijschen zaliger, 15-9-1574: Verheffing voor Nuelen Jaspers, zoon van der Slacht.
23-3-1586: Ontvangst van de pacht door Willem Jasper Vanderslacht, zoon van Jasper Vanderslacht de jonge, 15-9-1574: Mijnt Lijsken Weijlders, dochter van Beutenaeken erft huis en hof aldaar van haar vader zaliger. Haar moeder Jen zal de tocht betalen tot aan haar sterfdag, 15-9-1574: Leonnart Hein Ruisen zoon, momber van zijn huisvrouw Cathrin Jan Scheeffen, dochter van der Horst, ontvangt land 'aan die Linde', 15-9-1574: Verheffing voor Griet Billen, weduwe van Peter Steijns, na overlijden van genoemde Peter.
27-3-1575: Verheffing voor Merten Sprooten, na overlijden van Peiter der Smitz.
7-5-1574: Verheffing voor Henrick Musch na overlijden van Frijn van Slenaecken.
12-4-1575: Overdracht door Claes Inde Braecq aan Peeter Mentzer, gehuwd met Maria van Gelre.
25-4-1575: Verheffing voor Dries Jan Smets zoon.
4-1-1561: Verheffing voor Jan Wachtendonk.
27-12-1576: Overdracht door Meijken Jan Merkens dochter van Sinnich aan Jan Kirckhoffs.
4-2-1577: Overdracht door Joannes Arnoldt Spee aan Catharina van den Hoeve, weduwe.
3-3-1587: Verheffing voor Jonkvrouw Cath. Ellerborn, kloosterjonkvrouw van Sinnich.
10-5-1587: Verheffing voor Claes van de Bannet, na overlijden van zijn zwager Peeter Bour van Vranck(?).
3-10-1575: Verheffing voor Leonkers(?) Kirckhoffs na overlijden van zijn vader Peeter K.
28-10-1578: Verheffing voor Claes Brouwers op Heijenraedt na overlijden van zijn vader Jan Brouwers.
11-11-1578: (Aanstelling tot ophelder ?) van Joist Kirckhoffs door Jonkvrouw Catharina van Dammerschet, weduwe van Jonker Herman van den Hove.
11-11-1578: Verheffing voor Jennes Brouwers, zoon van Jan Brouwers zaliger.
11-11-1578: Verheffing voor Heijn Steens na overlijden van zijn vader Wijnandt Steens.
30-11-1578: Verheffing voor Claes Herdaenen na overlijden van zijn vader Claes Herdanen.
1-5-1586: Verheffing voor Johan Herdaenen na overlijden van Claes Herdaenen.
25-8-1586: Verheffing voor Michael Kevers na overlijden van Jen Frins (de grootmoeder van zijn vrouw?)
25-8-1580: Verheffing voor Engelbert vanden Hove na overlijden van Johan Holtmeulen.
25-8-1580: Verheffing voor Mathe Theneij.
25-5-1580: Verheffing voor Diricq Leers(?) na overlijden van Jan den Beste.
25-5-1580: Verheffing voor Jan Bremonts van Breberich.
25-5-1580: Verheffing voor Jannis Schatbruggen na overlijden van dhr der Langen Janssen.
25-5-1580: Verheffing voor Jaeck der Langen, kleinzoon van Janssen van Sinnich, na overlijden van dhr der Langen Janssen.
6-9-1580: Verheffing voor Mees Otten van Gimmenich na overlijden van Frins Bovensteijn.
6-9-1580: Verheffing voor Claesz Reijnarts in de Brouck der jonge na overlijden van zijn vader.
6-9-1580: Verheffing voor Henricq Mussche na overlijden van Jan van Wachtendonck.
6-9-1580: Verheffing voor Peeter Kerckhoffs na overlijden van zijn broer Leonardt.
24-4-1592: Verheffing voor Peeter Kerckhoffs als man en momber van zijn huisvrouw Catherina Peter Jannes dochter.
5-10-1580: Verheffing voor Wijnant van Ingber na overlijden van Jacob van Ingber.
5-10-1580: Verheffing voor Herman Oeleslagers na overlijden van Heribert van der Linden.
27-4-1589: Verheffing voor Henderick Oeleslegers na overlijden van zijn vader Herman.
20-10-1580: Verheffing voor Leonardt Kerckhoffs van der Linden na overlijden van zijn moeder Meij Lemmens van der Linden.
20-10-1580: Verheffing voor Leonardt Kerckhoffs als momber van de kinderen van zijn broer Joist na overlijden van laatstgenoemde.
19-10-1580: Verheffing voor Frans Frins door Lemmen Frins.
19-10-1580: Verheffing voor Jan Brouwers als momber voor de kinderen van Claes Brouwers en de kleinkinderen van Jan voorschreven na overlijden van zijn vader en zijn broer Claes.
19-10-1580: Verheffing voor Jan Brouwers na overlijden van zijn vader, 16-11-1580: Verheffing voor Jonker Willem Swartsenberg als voorganger van wijlen zijn broer Casper Swartsenberg voor de kinderen van Casper en zijn nagelaten weduwe.
1-2-1581: Verheffing voor Willem Herijs als voorganger van Claes Heijenraets kinderen op Heijenraet.
3-3-1581: Houb aen de Roeme ontvangt. 3 vaten rogge van Jen van , de maagd van de pastoor van Klimmen enz.
24-9-1581: Verheffing voor Schijn van der Hoeven als voorganger en momber der nagelaten kinderen van wijlen Willem Linsenich.
11-10-1581: Verheffing voor Dries Thonis Meijgillis na overlijden van zijn vader Thonis.
11-10-1581: Verheffing voor Gillis van Gimmenich als momber van Johan van der Hoeven na overlijden van zijn vader jonker Wijnant.
11-10-1581: Verheffing voor Agnes Jannis Raven dochter na overlijden van haar vader Jannis.
11-10-1581: Verklaring door Catharina, nagelaten weduwe van Peeter Dries m.b.t. Mettel Mareschalk.
11-10-1581: Overdracht door Willem van den Hove genaamd Carsfelt aan Lyns Crommen.
11-10-1581: Ontvangst van goederen door Catharina, de weduwe van Gurdt Keuten, voor hun kind.
24-10-1581: Verheffing voor Guert Ruijschen.
8-11-1581: Verheffing voor Frans Koenen na overlijden van zijn oom Lexis Heuschen.
8-11-1581: Verheffing voor Steven Herff(?) na overlijden van Jan van Gimmenich als voorganger van Jan's kinderen.
9-11-1581: Verheffing voor Catharina Drijes Brouwers dochter na overlijden van Claes Cockelmans van der Linden.
8-11-1581: Verheffing voor Heijn Schulskens na overlijden van Peeter Koonen.
12-11-1581: Verheffing voor Jan Cruijtserclaes.
10-5-1581: Overdracht door jonker Willem Vandenhoven genaamd Carsfeld gehuwd met Maria van Eesbach(?) aan Johan Sijben van Aken.
25-10-1583: Verheffing voor Johan Steinborns gehuwd met Enken Cruijsen.
2-11-1583: Verheffing voor Emont Heuchkirchen na overlijden Gerardt Meuraedt, 14-11-1584: Verheffing voor Johan Linsenich na overlijden van zijn 'eijdom', 14-11-1584: Verklaring door jonker Jan Linsenich voor Houb Houben van Climmen.
8-5-1585: Overdracht van land door Leonardt Kirckhoffs van der Linden namens de kinderen van zijn broer Joisten aan Ernen Hutsemekers alias Stommen van Theuffen en overdracht van land aan Jacob Smets.
6-4-1584: Overdracht door Frans Frins aan Johannes Meijs van land gelegen in 't Cruijts.
19-11-1585: Overdracht door Jonker Willem van Hoeff aan Johan Meijsen van land gelegen achter Beutenaken.
30-1-1586: Verheffing voor Wijnant Spits van 't Cruijts na overlijden van Mathee Teneij, 13-2-1586: Verheffing voor jonker Willem van Hoeff na overlijden van zijn 'moije' Margarieta Van de Hoeff, weduwe van Johan Holtmulen.
27-3-1586: Verheffing voor Wyllem Jasper zoon van der Slacht, na overlijden van zijn vader Jasper, 17-4-1586: Aflossing door Steffen Laermans gehuwd met Mechtel Marschalk aan jonker Johan van der Hoeffen en jonker Andries van der Hoeffen tevens namens hun moeder en hun broers.
29-5-1586: Ontvangst van vouthe(?) door jonker Andries van de Hove, momber van zijn moeder, 16-10-1586: Verheffing voor Jasper Cleijnen van Imstenraet, na overlijden van de alde Cockelman.
1-7-1586: Overdracht door Frans Frins aan Johan Meijsen.
20-5-1586: Acte betreffende Jonker Willem Vanden Hoeffen en Michael Kevers, 16-10-1586: Overdracht door Jonker Willem Vanden Hoeffen, gehuwd met Maria van Elznach aan Johannes Meijs.
20-10-1586: Overdracht van land tussen Gerken Frins en Claes van Ruiss.
20-10-1586: Overdracht van land door Jonker Willem van Hoeff aan Heijn Steins.
23-7-1587: Erfwissel tussen Jonker Johan van Hoeffen en Jonker Andries van Hoeffen, 13-2-1587: Overdracht door Johan Steinborne aan Steven Laermans.
8-2-1587: Overdracht door Jan Marschalck aan Steven Laermans, zijn zwager.
22-3-1588: Overdracht door Thues Reijnars aan.
22-3-1588: Overdracht door Lemmen Vaerjans, zoon van Jan Vaerjans, aan Merten Sprooten.
8-4-1588: Overdracht door Matthijs Bernarts, echtg. van Agnes Raven, aan Meijken Sogeler vander Linden.
22-11-1588: Overdracht door Leonardus Susen aan.
22-10-1588: Transactie tussen Meijken Huber, dochter van Cathrin, gehuwd met Jannen Wervers, en Cathrin Struven, haar moeder, 13-12-1588: Verheffing(?) voor Johan Sprooten.
12-2-1600: Heeft overdracht plaats gevonden tussen Jan van Vaels, gevolmachtigde van de graaf van Gronsfelt, en Anna Coppes.
26-2-1589: Overdracht tussen Frans Steijns en Herman Steinborne.
27-4-1589: Overdracht tussen Johan Cruijtserclaes en Jonker Andries van Hoeffen.
27-4-1589: Verheffing voor Andries Sprooten, 14-1-1621: Verheffing(?) voor Peeter Puraers(?) gehuwd met Trineken, de dochter van Dries Sprooten, 14-1-1621: Verheffing voor Johan Sprooten na overlijden van zijn broer Merten Sprooten.
27-4-1589: Erfwissel tussen Steven Laermans en Jan Steijns.
25-5-1589: Verheffing voor Willem Scheelen na overlijden van zijn vader Johannes.
22-6-1589: Verheffing voor Herman van Eijs genaamd Beusdael en zijn zuster M. van Eijs genaamd Beusdael na overlijden van hun moeder Jonkvrouwe Mechtel van Eijs gennammd Beusdael.
26-4-1590: Overdracht tussen Meijken Houben en Jaeck de Langen Hanssen zoon, van Sinnich.
30-11-1590: Overdracht tussen Jonker Johan van Hove en Claes Reijnaerts.
9-5-1591: Erfwissel tussen Jonker Engelbert van Hoeff en Meijken Huijben Jan Houben dochter.
9-5-1591: Verheffing voor Jonker Johan Hoen van de Hoens Huijs, na overlijden van zijn vader.
6-6-1591: Contract tussen Jonkvrouw Cecilia van de Hoeffen, haar nicht Barb Hartmans en Cornelis Hartmans ter eenre en Jonker Engelbert en Jonker Jan van Hoeffen, gebroeders, ter andere zijde.
6-6-1591: Verheffing(?) voor Cornelis Hartmans, Barbara Hartmans en Jonker Johan Linsenich alias Mershoeve.
29-1-1592: Verheffing voor Jannes Keuten cum suis na overlijden van Herman Keuten, 13-2-1583: Verheffing voor Jonker Melchior Swartzenbergh.
12-3-1592: Verheffing voor Cornelis Hartmans.
12-3-1592: Verheffing voor Lijn Franssen alias Iserentans na overlijden van de alde Cockelman.
28-10-1593: Verheffing voor Lemmen Vaerjans na overlijden van Jan Offermans van ter Linden.
1-5-1593: Overdracht door Jonker Arnold Spee, gehuwd met Jonkvrouw Mechtell van Eijs genant Beusdael aan Jonker Johan Dammerscheijt gehuwd met Angnees van Hembergh.
1-5-1593: Verheffing voor Jan Werts na overlijden van Merten Werts.
23-11-1593: Overdracht door Houb Steijns, wed. van Trin Gillis aan Andries. Meijgillis.
11-2-1594: Verheffing voor Lemmen Kerckhoffs van der Linden, gehuwd met Barbara Hartmans na overlijden van Barbara's moeder Jonkvrouw Cecilia van Hoeffen, 15-9-1594: Verheffing voor Steven Laermans na overlijden van Jan (of Jen?) Marschalck, 15-9-1594: Verheffing voor Lemmen Kauwen na overlijden van Jan (of Jen?) Marschalck, 15-9-1594: Verheffing voor Houb Steijns, zoon van Frans Steijns en Maria Seggers, na overlijden van Peeter Spinte en daarna Wijnant Spits, 15-9-1594: Verheffing voor Meijken, weduwe van Wijnant Steijns.
20-3-1596: Verheffing voor Dirick Leenen van Brebern door Jonker Johan van den Hoeff tot Carsfelt.
3-7-1596: Verheffing voor Herman Meijs na overlijden van zijn vader Johan Meijs.
19-12-1596: Overdracht tussen Johan van den Hoeffen en Hery van Gimmenich.
19-12-1596: Overdracht tussen Jan Weerts en Claes van den Haegen.
30-11-1593: Verheffing voor Anna Voets na overlijden van Jan Sieben, burger van Aken. Jasper Sprooten wordt tot momber benoemd, 13-2-1595: Transactie tussen Gerken Nies van Vroelen en Frans Coenen (Cocken?)
3-12-1596: Erfwissel tussen Peeter Kerckhoffs en Leonard Vaerjans.
6-2-1597: Verheffing voor Frans Cocken(?) van Reijmersdael.
6-2-1597: Overdracht door Frans Cocken(?) aan Jan van Drinttelen, zijn zwager.
6-2-1597: Verheffing voor Houbrecht Vreuls.
6-2-1597: Overdracht door Houbericht Vruels aan Vaes Spliers.
6-2-1597: Verheffing voor Vaes Spliers na overlijden van Willem Spliers.
6-2-1597: Overdracht tussen Houbricht Vruels en Houbricht Vaesen.
6-2-1597: Overdracht door Meijken Frins, weduwe van wijlen Wintgen Steijns, bijgestaan door haar schoonzoon Herman Cruijtzen, aan Leonart Kerckhoffs.
2-3-1599: Erfwissel tussen Peeter Kerckhoffs en Leonart Kerckhoffs.
12-4-1600: Overdracht door Johan van Vaels, afkomend van Houbrecht van Blanckenberg, aan Jan Sprooten, 15-3-1600: Erfwissel tussen Cornellis Hartmans en Willem Sannen.
7-1-1601: Overdracht door Thijssen Roijen den jongen aan Jonker Johan van Hoef.
7-1-1601: Erflating aan Thijs Roijen den jongen na overlijden van zijn vader.
7-1-1601: Erfwissel tussen Jonker Johan van den Hove en Willem Scheelen.
24-1-1601: Overdracht door Johan van den Hove, na erfwissel met Frans Steijns, aan Houben aen den Raemen.
24-1-1601: Overdracht door Andries van den Hoeff aan Frans Steijns.
8-11-1601: Overdracht door Johan van Iseren, als momber van zijn vader Herman van Iseren, aan Frans Steijns.
24-4-1601: Verheffing voor Johan van den Hoeff als voorganger van zijn moeder na overlijden(?) van haar zuster Walbrecht van Dammerscheijt, echtgenote van Melchior Corten.
24-4-1601: Overdracht door Jan Mullener van Stockem, gehuwd met Meijken Palmen, aan Johan van den Hoeff, 16-8-1602: Erfwissel tussen Lemmen Kerckhoffs en Cornellis Hartmans.
31-1-1602: Verheffing voor Jan Hagelsteijn, 16-6-1602: Verheffing voor Peeter Heijs na overlijden van Margriet Billen, 16-1-1602: Erfwissel tussen Dries Meijgillis en Leonard Kerckhoffs.
6-5-1603: Ontvangst van de helft van het aandeel van zijn zwager Willem Sannen door Peeter Beckers van Klimmen als man en momber van zijn huisvrouw Cecilia Sannen.
6-5-1603: Erfwissel tussen Peeter Kerckhoffs en Peeter Beckers.
20-6-1603: Verheffing door Houb Huifraet t.b.v. Conrardt Kalre(?) gehuwd met Margriet Jaspers, dochter aan de Roemer.
4-11-1603: Overdracht door Claes van den Huegen aan Jan Voussen van Aubel.
25-11-1604: Verheffing voor Kersten Helgers.
25-11-1604: Overdracht door Kersten Helgers aan Lambert Couven.
30-12-1603: Overdracht door Peeter Beckers van Klimmen aan Jonker Johan van den Hoeff, 16-4-1603: Overdracht door Jonker Emont Hoichkirchen aan Frans Schepers, 14-10-1603: Overdracht door Dries Sprooten aan Houb Steijns.
1-3-1604: Ontvangst van voer(?) door Peeter Coenen van der Linden van Vaes Spliers, 18-3-1604: Ontvangst van Land door Jonker Willem van den Hoeff de jonge, van zijn vader, 18-3-1604: Erfwissel tussen Jonker Willem van de Hoeff en Peeter Coenen, 18-3-1604: Overdracht door Peeter Coenen aan Jonker Willem van den Hoeff den ouden.
20-5-1604: Verheffing(?) voor Leonardt Souren(?), 16-1-1604: Overdracht door Mees van Vroelen aan Willem Scheelen.
25-5-1604: Overdracht door Gercken Frins van den Bannet aan Steven Laermans.
20-10-1605: Overdracht door Dries Sprooten aan Dries Meijgillis.
5-11-1620: Overdracht door Thijs Bernaerts aan Dries Meijgillis, leenman van Carsfelt, 17-10-1605: Erfwissel tussen Peeter Beckers en Jasper Frins, den jonge.
25-10-1612: Belening door Jasper Frins de oude voor zijn zoon.
25-10-1612: Overdracht door Peeter Beckers aan Jasper Frins den jonge.
25-10-1612: Verheffing voor Jasper Frins den oude.
27-6-1605: Overdracht door Jonker Johan van den Hoeff aan Lemmen Kerckhoffs.
22-6-1605: Erfwissel tussen Peeter Kerckhoffs en Lemmen Kerckhoffs, 14-10-1605: Overdracht door Gerardt Frins aan Kersten Helgers.
23-3-1616: Betaling door Kersten Helgers aan Gercken Frins.
25-2-1618: Verklaring van ontvangst door Gercken Frins t.b.v. Kersten Helgers.
2-1-1627: Verklaring door Gerard Frins, zijn zuster Jehenne, Jasper Meijboem, man van Trin Frins, hun zuster, allen erfgenamen van Willem Frins, weduwe van Lisen t.b.v. Kersten Helgers.
25-10-1605: Overdracht door Dries Meijgillis aan Rentgen der Douwe, gehuwd met Trin Arnsten.
27-1-1606: Overdracht door Peeter Beckers aan Peeter Kerck-hoffs, 13-2-1606: Overdracht door Peeter Kerckhoffs.
11-5-1606: Ontvangst van land door Jan Sprooten van zijn vader Merten Sprooten, voor zijn zoon Jan Sprooten den jonge.
11-5-1606: Verheffing voor Johan Bunde, erfgenaam van Johan van Gemmenich, na overlijden van Steven Heusschen.
1-4-1610: Overdracht door Johan Bunde aan Willem Smets als gevolmachtigde van Claes Bannet.
11-5-1606: Verheffing voor Sijmon Mommer na overlijden van Johan Brouwers den ouden op Heijenraed.
11-5-1606: Erfenis voor Johan Roijen van Mechelen van Merten Roijen van Mechelen.
8-11-1616: Erfwissel tussen Johan Roijen en Johan Brouwers, wonende te Margraten.
11-5-1606: Overdracht door Herman. el, man van Meijen, dochter van Jan Spleers, aan Gerken Frins, gevolmachtigde van Nicolaas Bannet van Aecken.
11-5-1606: Verheffing voor Houberich Vruels na overlijden van Johan Pipers den jonge.
11-5-1606: Verheffing voor Vaes Spliers na overlijden van zijn ouders.
11-5-1606: Overdracht door Vaes Spliers aan Jonker Johan van de Hoeff.
8-6-1606: Verheffing voor Tiel Heijenraedts na overlijden van zijn zwager Johan Sprooten.
9-6-1611: Overdracht door Tiel Heijenraets aan Nicolaes Bannet den ouden.
8-6-1606: Verheffing voor Gerardt Offermans, 1606 (Johannesdag): Verheffing voor Elder Born(?).
2-11-1619: Ontvangst van pacht door Ardt Dobbelsteijn van Aelbergh.
29-12-1606: Overdracht door Peeter Beckers gehuwd met Cicilia Sannen aan Jonker Johan van den Hoeff, 18-1-1607: Overdracht door Peeter Beckers gehuwd met Cicilia Sannen aan Lemmen Kerckhoffs.
5-2-1608: Verheffing voor Goris Teneij gehuwd met Meijen dochter van Leenen Wuntmans(?) van Lansenraedt na overlijden van Griet Ruijschen, 18-2-1608: Verheffing voor Frans Craeghs van Margriet Ruij-schen.
29-1-1609: Overdracht door Vaes Spliers aan Houbrecht Vruels.
24-3-1609: Overdracht(?) van land door Jonker Johan Dammerscheijt aan zijn broer Leonart Dammerscheijt.
2-8-1609: Huwelijkse voorwaarden tussen Leonard Kerckhoffs en Catharina van Munster.
22-11-1611: Overdracht door Leonard Kerckhoffs en zijn vrouw Catharina van Munster aan Willem Scheelen, 1609 of 1611: Overdracht door Henderick Oelieslegers namens zijn broer Reijner Oeleslegers aan Michiel Kevers.
-9-1609 (Heilige Kruisdag): Verheffing voor Jaecques, man van Catharina Weijlems.
Verheffing: Overdracht door Jacob aan Claes Reijnaerts.
12-1-1710: Verheffing(?) voor Peeter Beckers door Michiel Kevers.
29-10-1609: Verheffing voor Jan Grankens na overlijden van zijn vader Willem.
22-12-1609: Overdracht door Johan Sprooten aan Willem Smets als gevolmachtigde en momber van Claes Bannet.
25-2-1610: Overdracht door Herman Paeckes aan Houbrecht Vruels.
2-9-1610: transactie tussen Houbrecht Vruels en Willem Brouwers.
9-6-1611: Verheffing voor Heijn Teuwis namens Johan Spits.
9-6-1611: Verklaring door Lemmen Kerckhoffs zaliger in bijzijn van Heijn Olislegers t.g.v. Peeter Kerckhoffs.
12-12-1611: Erfkoop t.b.v. Vaes Spliers.
9-6-1612: Transactie tussen Claes Reijnaers en Gerardt, man ende momber van Jenneke Dusseings.
5-6-1612: Gift door Tijel Heijenraets aan Jonker Willem van den Hoeff.
12-7-1612: Overdracht door Claes Reijnaerts aan Willem van den Hoeff.
8-11-1612: Overdracht door Vaes Spliers aan Willem Smets als gevolmachtigde en momber van Claes Bannet.
Inventarisnummer 9178; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1740-1767
Inventarisnummer 9179; Minuten van overdracht en verbintenis
Inventarisnummer 9181; Rollen der civiele processen
Inventarisnummer 9182; Civiele processen
Inventarisnummer 9183; Processtukken in civiele zaken
Inventarisnummer 9184
Kenmerken
Datering:
1411-1795
Auteur:
J.M. van de Venne
Inventaris:
Inventaris van de archieven van de Landen van Overmaas, 6 delen (Maastricht z.d.), aangepast in 2017-2018
Omvang m1:
221 meter - 105 charters
Omvang:
221 meter - 105 charters
Opmerking:
Verschillende archiefblokken zijn overgedragen aan diverse Limburgse archiefdiensten of zijn verplaatst naar andere archieffondsen binnen het RHCL.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS