Ihre Suche: Evangelisch-Lutherse gemeente Winschoterzijl, ca. 1680 - 1836

Provenienzstelle/Personen  ( Groninger Archieven )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Evangelisch-Lutherse gemeente Winschoterzijl, ca. 1680 - 1836
Standort:
Oldambt (Winschoten), Winschoterzijl
Sorte Entität:
Organisatie
Authorisierter Name:
Evangelisch-Lutherse gemeente Winschoterzijl
Bestandsperiode:
ca. 1680 - 1836
Entstehung:
Het tijdstip van de stichting van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Winschoterzijl is niet exact bekend, maar rond 1680 werden in een schuur de eerste bijeenkomsten gehouden
Beendigung:
In 1836 werd in verband met de de bouw van een nieuwe kerk te Winschoten de naaam gewijzigd in Evangelisch-Lutherse gemeente te Winschoten
Rechtsform:
Kerkgenootschap
Quellen, Literatur:
Herberts, B.C., 'Geschiedenis der Luthersche Kerk te Winschoten', Groningsche Volksalmanak (1939)
Riemer Janssen, '"Vrede voor hen die binnengaan, heil voor hen die uitgaan"'. Stad & lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 19 (2010) nr. 4, p. 48-51
Organisatie: Groninger Archieven