Uw zoekacties: Bescrijvinge der landen van Heemstede en. sijn geleegen tuss...

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Zoektips
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1400 Bescrijvinge der landen van Heemstede en. sijn geleegen tussen den wildernis mettet teelant anden..., 1596
Beschrijving:
Bescrijvinge der landen van Heemstede en. sijn geleegen tussen den wildernis mettet teelant anden een sijde ende die Haerlemer oft Helle Meer andie ander sijde streckende vanden bansceijding van Hillegum tottet 't aeijlant genamt de Mient also die hier in dese caert gefiguert staen en. die letteren die in elck lant bijsonder staet die staet int morgen buck bij den naem die aeijgenaer vant lant is met die grote int lant geteijkent met cijfer
Vervaardiger:
Bruijnszoon, Pieter
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 7.500 roede² = circa 3.500 mm². - Zuidoost boven. - Bijlage bij: verbaal van de landmeter Pieter Bruinszoon van september 1596 waarin hij verklaart op verzoek van schout en schepenen van Heemstede te hebben opgemeten het land tussen Hillegom en het eiland de Mient onder Heemstede en opsomming van de afspoeling van land langs de oever van de Haarlemmermeer sinds 1584. Hierbij ook het ingediende verzoekschrift waarin om vermindering in de aanslag van Rijnlands morgengeld wordt verzocht
Datering:
1596
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43x86 cm
Oud nummer:
C 14
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS