Uw zoekacties: Evert van Heker genaamd van der Eze en zijn vrouw Bate, jonk...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
6. Regestenlijst
6.3. Regesten
Regest
132 regest Evert van Heker genaamd van der Eze en zijn vrouw Bate, jonkvrouwe van Almelo, verklaren een overeenkomst gesloten te hebben met Frederick van Blanckenhem, bisschop van Utrecht, waarbij is vastgelegd dat zij zich nooit tegen het bisdom zullen keren, dat zij, wanneer zij worden aangevallen de bisschop om arbitrage zullen verzoeken, maar bij afwijzing hiervan door de tegenpartij of bij plundering, platbranden of gijzeling zich zullen verdedigen; dat het huis, slot en veste een open huis zal zijn voor de bisschop en dat zij de vijanden van de bisschop daar geen bescherming zullen bieden, hen, die in het bisdom een misdaad hebben begaan zullen uitleveren en dat zij zelf in de heerlijkheid geen hoge rechtspraak zullen uitoefenen; ook dat zij Almelo nooit in vreemde handen zullen brengen buiten medeweten van de bisschop, dat zij geen oorlog zullen beginnen, maar een beroep zullen doen op de arbitrage van de bisschop; en mochten zij op enig punt in gebreke blijven dat zij dan te Deventer bijeen zullen komen om een schikking te treffen.