Uw zoekacties: Herman Klopman, richter te Helendoren, oorkondt, dat Johan B...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
393a Herman Klopman, richter te Helendoren, oorkondt, dat Johan Bernyng en diens vrouw Aleyd ten overstaan van hem en de keurnoten Dirick ten Koete en Hinrick ten Nortmeder de helft van het erf Bernijng te Daerle in het gericht van Helendorn verkocht en overgedragen hebben aan Johans broeder Hinerk Bernijng.
Met zegel van oorkonder. (Inv. 93.) Mede beschreven in T.R., IV, 222, waar het aan het archief van het klooster te Sibculo werd toegeschreven.