Uw zoekacties: Frater Johannes, prior, en het convent te Thabor in Frieslan...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
343 Frater Johannes, prior, en het convent te Thabor in Friesland bij Sneeck gelegen, verklaren overeengekomen te zijn met prior en convent van Zibekeloe om dat convent jaarlijks gedurende 20 jaar te leveren 12 tonnen rode boter, waartegen het convent van Zibekeloe jaarlijks 6 last rogge zal leveren.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel, Archief klooster Sibculo (A). -- Afschrift aldaar in Cartularium II, fol. 224 (blz. 447) (B).
Regest: Van Doorninck, Register, V blz. 407.