Uw zoekacties: Johan van Twickeloe, drost en ambtman van Twenthe, oorkondt ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
320 Johan van Twickeloe, drost en ambtman van Twenthe, oorkondt dat Bernt van Beverforden, drost te Blanckenborch, en Bernt van Beverforden Gherdsone voor zijn vader Gherd, hebben verkocht aan prior en convent van Galilea in Zibekeloe een rente van 12 1/2 Averlandse gouden Rijnse gulden uit hun erf die Peckedam, gelegen in het kerspel Oitmerssem en de buurschap Albergen; uit de erven Wyzeke en Wolbertinck in het kerspel Borne; uit de erven Kolthoff in het kerspel Oitmerssem en Blanckenfoirt in het kerspel Aldensall; uit de erven Steenhoff, Lasschoff en Rolevinck, gelegen in het kerspel Aldensall en de buurschap Valten (Volte) en uit de goederen, nagelaten door wijlen Heydenrick van Beverforden; en dat verkopers die rente in het heimaal met hand en mond hebben geleverd, en dat Bernt en zijn broer Gherd van Beverforden afstand van hun rechten hebben gedaan onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 209 vs. (blz. 418), in het archief van het klooster Sibculo.