Uw zoekacties: Frederick, heer van Voirst en keppell, verklaart te bevestig...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
281 Frederick, heer van Voirst en keppell, verklaart te bevestigen dat prior en convent van Galilea in Zybekeloe hebben gekocht een boterrente van 4 hamburger tonnen rode pachtboter, die Oitber Hoff, Lubbert Peterssoene en Jacob van den Hove gekocht hadden van zijn vader jonker Zweder, heer van Voirst en Keppell, benevens een rente van 3 1/2 vat boter, die wijlen Alffert Peterssoene Peterssoene c.s. gekocht hadden van heer Zweder, 1 vat boter dat Styne van den Vene gekocht had van heer Frederick's overleden broer Johan, heer van Voirst en Keppell; en dat hij, Frederick, het klooster in het bezit van die 9 1/2 tonnen boter gerechtelijk heeft gevestigd onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 184 vs. (blz. 366), in het archief van het klooster Sibculo.