Uw zoekacties: Broeder Hermannus, prior van het klooster Galilea in Zybekel...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
261 Broeder Hermannus, prior van het klooster Galilea in Zybekeloe, Henricus Vlugghe, pastoor te Covorden, en zuster Swene Yeghers, ministerse der zusters te Almelo, handgetrouwen van wijlen heer Willem van Munster, vicaris te Almeloe, verklaren te hebben overgedragen aan prior en convent van Zybekeloe de rente van 4 1/2 vierendeel boter, door de overledene gekocht van Johan Egbertssoen Westwert (no. 260), behoudens vruchtgebruik van Wessel Moleman en zijn vrouw; na hun dood zal 1 1/2 vierendeel bestemd zijn voor de armen van Almelo en 3 vierdendeel voor de armen, die aan de kloosterpoort om een aalmoes vragen.
Hs. Afschrift in Cartularium II, fol. 175 vs. (blz. 348), in het archief van het klooster Sibculo.