Uw zoekacties: Goert van Reede, Wolter van Covorden, Johan van Bevervoerde ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
257 Goert van Reede, Wolter van Covorden, Johan van Bevervoerde beloven voor heer Ludeken van Ittersem, pastoor te Almeloe en de gemene priesters aldaar, de Provisoren der Armen aldaar en heer Willem van Munster, vicaris aldaar, borg te staan voor de betaling van de rente van 18 gouden Rijnse gulden, door Bernt van Bevervoirden en zijn vrouw Hadewich verkocht (zie no. 256).
Hs.Afschrift in Cartularium II, fol. 173 (blz. 343), in het archief van het klooster Sibculo.