Uw zoekacties: Eylke Onstae, hoofdeling in Vriesland, en zijn vrouw Oda ver...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
229 Eylke Onstae, hoofdeling in Vriesland, en zijn vrouw Oda verklaren te hebben verkocht aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente van 21 1/2 mud winterrogge Groninger maat uit hun 2/3 deel van de tiend over de es te Haren, gelegen in het gericht Zeelwert, en die te hebben geleverd met hand en mond behoudens de goedkeuring van de leenheer, de bisschop van Utrecht.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 153 vs. (blz. 304), in het archief van het klooster Sibculo.