Uw zoekacties: Johan Wedelinck te Reedze en Albert Waterinck, vrijlieden va...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
228 Johan Wedelinck te Reedze en Albert Waterinck, vrijlieden van de hof Ummen, oorkonden dat Herman die Wijse te Lozen en zijn broer Rotgher die Wijse, ook vrijlieden van die hof, verkocht hebben aan prior en convent van het klooster Zybekeloe een hooimaat te Holtheem gen. de Lenchorst, gelegen in kerspel en gericht van Hardenberch en afkomstig van hun erf des Vosses erve, met een rente van 2 1/2 mud winterrogge uit dat erf; en dat verkopers maat en rente aan kopers hebben geleverd met hand en mond, onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 152 vs. (blz. 302), in het archief van het klooster Sibculo.