Uw zoekacties: Henrick Kamfferbeeck, schout ten Hardenberch, oorkondt dat J...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
226 Henrick Kamfferbeeck, schout ten Hardenberch, oorkondt dat Johan Wedelinck te Diffell en Ghert Helekinck te Reedze, gebroeders, hebben afgestaan aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe de nalatenschap van hun broer Volker, als lekebroeder in het klooster gestorven, terwijl Johan mede namens hun broer Willem afstand heeft gedaan, onder belofte van vrijwaring.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel (Archief klooster Sibculo) (A). -- Afschrift in Cartularium, II, fol. 151 (blz. 299), aldaar (B).
Regest: Van Doorninck, Register, V blz. 201 (t/m datum 1 mei).