Uw zoekacties: Otto van Keken, richter van de hertog van Ghelre en Guylich ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
219 Otto van Keken, richter van de hertog van Ghelre en Guylich van Sternar, oorkondt dat Lumme, weduwe van Dietmair Broickhuys onder biijstand van Johan van Lennop Gherntsz. verkocht heeft aan prior, procurator en convent van Zybekeloe een rente van 10 enkele gouden Rijnse gulden uit hun erf de Winkelpesse, gelegen in het kerspel Sterne en de buurschap Bayck, in Baycker weerd, behorend tot het leengoed die Welle; dat zij de Wynkelpasse in leen gehouden van Herman van Peysie, maar dat niet bekend is wie nu leenheer is, en dat zij t.z.t. die rente naar land- en leenrecht zal leveren.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 146 vs. (blz. 290), in het archief van het klooster Sibculo.