Uw zoekacties: Pouwell van Oy, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Johan,...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
142 Pouwell van Oy, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Johan, Ghert en Willem Wedelinck, gebroeders, een magescheid hebben aangegaan met hun broer Volker, wonende te Zybekeloe, van de goederen hun aangekomen van hun ouders Derck Volkerssone en Dedele, zodat aan Volker toevalt: 1. een rentebrief van 3 mud rogge, afkomstig van Everd Vierlinck uit "des nabuers guet"; 2. een rente van 2 mud, afkomstig van Henrick Tybes (no. 140, 31 jan. 1452); 3. een rente van 6 schepel rogge, afkomstig van de kerk van Heemse (no. 141, 12 april 1452); terwijl Volker heeft verklaard deze brieven en renten overgedragen te hebben aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe.
Hss.: Oorspr. charter in het archief van het klooster Sibculo (A). -- Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 86 (blz. 171) (B).
Regest: Van Doorninck, register, IV blz. 367.