Uw zoekacties: Henrick van der Ae, schout op Almelerveen, oorkondt dat Jong...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
114 Henrick van der Ae, schout op Almelerveen, oorkondt dat Jonghe Johan Claessoen en zijn vrouw Ludeken verklaarden schuldig te zijn aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente van 9 mud winterrogge Almelose maat uit hun 12 akkers land op Almelerveen, die indertijd door voorgaande eigenaren verkocht zijn, nl. 2 mud door wijlen Henricik Ludenssoene en Aleyt aan Johannes Kedynghes (1469 mei 11) en 2 mud door dezelfden aan Johan Kedynghes (1472 febr. 24), welke 4 mud koper aan het convent heeft overgedragen; 3 mud rogge, door/verlpe[rs aam jet cpmvemt verlpcjt (1476 febr. 24); en 2 mud rogge, aan het convent verkocht door Johan Hinensone (1483 febr. 24); welke 9 mudden Johan en Ludeken beloven te betalen en hebben geleverd met hand en mond onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 67 vs. (blz. 134), in het archief van het klooster Sibculo.