Uw zoekacties: Lubbert Keye, richter te Ummen, met Burgemeesteren, schepene...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
68 Lubbert Keye, richter te Ummen, met Burgemeesteren, schepenen en raad van Ummen, oorkonden dat Egbert Johanssone en zijn vrouw Berthe verkocht hebben aan Hadewich Roloffs dochter een rente van 1 mud rogge Zwolse maat uit een halve akker in het Nyeland, naast land van Albert Hadeberning aan weerszijden; uit een perceel land van 1/2 mud gezaai, naast de hof te Ummen en de Erven Jutte ten Busssche: en uit een perceel land in de Laeracker tussen Keynenerve en land van Herman Maes.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 38 vs. (blz. 76), in het archief van het klooster Sibculo.