Uw zoekacties: Arnt van der Derenhorst, gograaf vanwege Bernd, graaf van Be...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
34 Arnt van der Derenhorst, gograaf vanwege Bernd, graaf van Benthem en heer van Stenvorde, oorkondt dat voor hem in het heimaal Johan die Hotter en zijn vrouw Daye overgedragen hebben aan broeder Ludger, monnik van Zybekeloe, en het convent van Zybekeloe de rentebrief van 24 september 1446 (no. 33) van 1 molt rogge uit het erve Alerdinck.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol. 20 (blz. 39), in het archief van het klooster Sibculo.