Uw zoekacties: Clawes van Averhaghen en zijn vrouw Aleyt verklaren te hebbe...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
20 Clawes van Averhaghen en zijn vrouw Aleyt verklaren te hebben verkocht aan heer Johan Hillebrandi gen. Wynen van Haveskesbeke een rente van 3 mud winterrrogge Deventer maat uit hun vrije goed die Buchorst, gelegen in de buurschap Roetmen en het kerspel Oetmersem, en voorts uit alle tegenwoordige en toekomstige goederen; en dat zij die rente in het heimaal met hand en mond aan koper hebben geleverd voor Henrcik Deghens, richter te Oetmersem.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol 11 vs. (blz. 22), in het archief van het klooster Sibculo.