Uw zoekacties: Ludeken ten Toerne, richter te Oldenzale, oorkondt dat Johan...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
11 Ludeken ten Toerne, richter te Oldenzale, oorkondt dat Johan die Richter en zijn vrouw Fenne Kerles aan heer Johan Bonynherhoves verkocht hebben een rente van 3 mud winterrogge Deventer maat uit hun halve kamp op de Nyenbeld, tussen kampen van heer Herman van Epe, vicaris te Oldenzale, en Fredericus Mauricii, alsmede uit een gaarden buiten Dornyngherporten op de Hagen; en dat verkopers die rente aan koper met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol. 7 vs. (blz. 14), in het archief van het klooster Sibculo.