Uw zoekacties: Schepenen en raad van de stad Oetmersem oorkonden, dat Rotgh...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
8 Schepenen en raad van de stad Oetmersem oorkonden, dat Rotgher Brosinck en zijn vrouw Ghese hebben verkocht aan pater en convent van Zybekeloe een rente van 5 mud rogge, hun aangekomen na dode van Ghese's ouders Johan en Fenne Zuestes; en dat verkopers die rente voor hen aan kopers geleverd hebben.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 5 vs. (blz. 10), in het archief van het klooster Sibculo.