Uw zoekacties: Otto van Weelvelde, zijn vrouw Jutte, hun kinderen Ghert, He...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
1 Otto van Weelvelde, zijn vrouw Jutte, hun kinderen Ghert, Henrick en Griete; hun zoon Johan met zijn vrouw Celie en hun kinderen Otto en Dyrich, verklaren te hebben verkocht aan Henrick Honde, deken van de kerk te Oldenzaell 5 mud winterrogge Deventer maat uit hun erve die Haer, gelegen in het kerspel Borne en de buurschap Hertmen; en dat zij die rente in het heimaal aan koper hebben geleverd voor Herman van Twycloe, ambtman van Twenthe.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol. 1 (blz. 1), in het archief van het klooster Sibculo.
Aantekening: Als keurnoten van de ambtman worden genoemd Johan van den Reve en Henrick van den Dijke.