Uw zoekacties: Henrick van Steenwijck verklaart, als leenheer, beleend te h...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
646 Henrick van Steenwijck verklaart, als leenheer, beleend te hebben, ten behoeve van Prior en Convent van het klooster te Zybekeloe, Johan Holterman met de grove en smalle tienden over Maghes goed, vroeger bezeten door Ever Vierling, en met dito tienden over het erve ten Poezen, beide gelegen in het kerspel van Herdenberch, buurschap te Aenwede.
Leenmannen van Utrecht: Bruno Blanckefaert, schulte te Hardenberge, en Evert die Braicke.
Int jair ons Heren dusent vijfhondert neghen ende dertich den sesten dach van November.
Met het uith.z.v.Henr.v.St. in gr.w.
o.n.Sibculo CLXXII.
v. Doorn.Reg.M.S.