Uw zoekacties: Broeder Godfridus, prior, te Zibekeloe, en broeder Wernerus,...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
504 Broeder Godfridus, prior, te Zibekeloe, en broeder Wernerus, kelner, verklaren verpacht te hebben het geheele erve Spoelde, c.a., gelegen in het kerspel van Ulzen, buurschap Hardingen, aan Johan ten Spoelde en Ffenne diens vrouw zoolang zij beide leven en ten behoeve een hunner 3 dochters, daartoe het beste geschikt waarvoor Johan Ffenne eene "erfwinning" hebben gegeven.
Int jair onsz Heren dusent vijffhondert ende vijfftien des Dinxdages voir Mydtvastene.
Cart.v.Sibculo fol. 84.
v. Doorn.dl.5.T.R.