Uw zoekacties: Broeder Godefridus, prior, en het convent van het klooster G...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
496 Broeder Godefridus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zibekeloe, verklaren schuldig te zijn aan Ghese Beckers, wed. van Henrick Beckers, wonende te Swolle in de Smeden, levenslang eene jaarlijksche rente van 8 mudden rogge, uit hun hof en molen ter Marienborch en verdere goederen van het klooster, terwijl na haren dood hiervoor missen enz. voor haar en hem zullen worden gehouden.
Gegeven int jair unsz Heren dusent vijffhondert ende dertijn up aent sanct Mychiels.
In margine: vacat quia redempti sunt anno 23.
Cart.v.Sibculo fol. 80.