Uw zoekacties: Ghert Mulert, rentmr. in Zallant, verklaart dat Egbert Lambe...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
274 Ghert Mulert, rentmr. in Zallant, verklaart dat Egbert Lambertssone heeft verkocht aan Johan Leffertssoen van Bergenthem zijn zevende deel van vijf deelen van het erve Veldinck, kerspel Hardenberch, buurschap Bergentheim.
Vrije lieden van den hof te Ummen: Ernst van Berghenthem en Bertolt van Haerst.
Int jaer ons Heren dusent vierhonderd seven ende tachtentich op der Octaven van Dertienden der heiligher hochtijt.
Met het uith.z.v.d.rentmr in gr. w.
o.n.Sibculo LXXXVIId.
v. Doorn.T.R.