Uw zoekacties: Johannes Suzeler, canunnik van St. Lebuini te Deventer vicar...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
111 Johannes Suzeler, canunnik van St. Lebuini te Deventer vicarius van Conrait van Diepholt, Elect te Osenbrugghe, en Proost te Deventer, verklaart dat Engbert, zoon van wijlen Johan Vriezen en Hille diens echtgenoote, met Wolbert ten Boemkamp, als momber, hebben verkocht aan Prior en Convent van het klooster te Zebekeloe, hun erve en goed Watering, c.a., kerspel Herdenberge, buurschap van Berghentem.
Huisgenooten der proostdij: Arent Reteringk en Geert Rosingk.
Gegeven in den jare ons Heren dusent vierhondert sess en vieftich op sunte Georgiusavont.
Met het uith.z. van Johannes S. in gr. wasse.
o.n. Sibculo LXV.
v. Doorn T.R.