Uw zoekacties: Familie Van Grotenhuis
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Archiefvormer en archief
sluiten
0462 Familie Van Grotenhuis
Inleiding
2. Archiefvormer en archief
Organisatie: Gelders Archief
In 1938 gaf Jhr. R.A.M.J.F.E. van Grotenhuis te Arnhem het onder zijn familie berustende archief Van Grotenhuis aan het Rijksarchief in Gelderland in bewaring. Bij onderzoek bleek dit archief te bestaan uit twee duidelijk te onderscheiden gedeelten, namelijk het familiearchief Van Grotenhuis, en het Huisarchief Liauckama (bij Sexbierum). Dit laatste archief was in het bezit der familie Van Grotenhuis gekomen door het huwelijk (1772) van R.J.A.van Grotenhuis met A.M.W.E. van Ewsum, wier moeder de erfdochter van Liauckama was. Met goedvinden van de eigenaren is dit zuiver Friesche archief van de collectie afgescheiden en aan het Rijksarchief in Friesland in bewaring gegeven.
Het archief heeft de gewone structuur van een familiearchief. Veel persoonlijke stukken, ook van aanverwante geslachten, en tal van eigendomsbewijzen, soms zonder aanwijsbaar verband met de familie, aangezien dijkwijls de laatste aankomsttitels bij verkoop zijn afgegeven.
De familie Van Grotenhuis is waarschijnlijk uit het Geldersch-Overijselsche grensgebied in den Achterhoek afkomstig. De eerst bewezen stamvader is Wigbolt ten Grotenhuys, burgemeester van Oldenzaal van 1463-1482 (De Nederlandsche Leeuw 1941, 391-397). Hij wordt genoemd in inv.nr. 345.
Belangrijke onderdeelen van het archief vormen o.a. de stukken betreffende het Veenhuys te Twello en die betreffende de familie De Bref te Wamel. Een niet-onbelangrijk gedeelte van het archief is, blijkens den ouden inventaris van ca. 1700 (Inv.nr. 9), in den loop der jaren verloren gegaan.
De familie Van Grotenhuis is steeds Katholiek gebleven, en heeft dan ook na de Reformatie geen openbare ambten meer kunnen bekleeden. De gebroeders Joost en Gerhard werden in 1653 door Keizer Ferdinand III in den Rijksadelstand verheven. Hun nazaat Ernestus Jodocus Rudolphus werd in 1815 benoemd in de Ridderschap van Gelderland.
De familienaam, eerst Ten Grotenhuys, veranderde in den loop der 18de eeuw geleidelijk in Van Grotenhuis. De toenaam van Onstein is niet officieel (zie inv.nr. 6).
Een stamreeks vindt men in Nederland's Adelsboek van 1929 en 1942.
Inventaris
1. Persoonlijk gedeelte
2. Zakelijk gedeelte
3. Varia
Kenmerken
Datering:
1383-1887
Auteur:
A.P. van Schilfgaarde
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS