Uw zoekacties: Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen

323 Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Supplement
SUPPLEMENT OP HET FAMILIEARCHIEF VAN EYSINGA-VEGILIN VAN CLAERBERGEN

INLEIDING

Herkomst

De hier beschreven stukken zijn op één na afkomstig van Boschoord te Sint Nicolaasga en in de periode 2009-2016 aan Tresoar overgedragen. Deze aanvulling op het in 2008 geïnventariseerde familiearchief (zie Toegang 323) is dusdanig omvangrijk, dat besloten is de stukken in dit supplement te beschrijven.

De inhoud

De stukken zijn voor het grootste deel afkomstig van leden van de familie van Eysinga, namelijk van Schelto Hessel Roorda van Eysinga (1722-1790) en zijn nazaten met als laatste jhr. Dirk van Eysinga (1916-1980). Dit materiaal sluit naadloos aan op de persoonlijke archieven die in 2008 zijn beschreven in Toegang 323.
De stukken hebben betrekking op hun persoonlijk leven, functies en onroerende goederen. Bij nadere beschouwing blijkt ook hier dat verschillende Eysinga’s veel archivalia hebben bewaard. Dat zijn in de eerste plaats jhr. Frans Julius Johan van Eysinga, verder zijn zoons Tjalling en Cornelis. Tjallings vrouw Henriëtte Kluit was een verwoed briefschrijfster. Van haar zijn in groten getale brieven en kaartjes aan haar zoon prof. jhr. Willem Jan Mari van Eysinga aanwezig. Ook de brieven van laatstgenoemde aan zijn moeder zijn groot in aantal.
Professor van Eysinga heeft in verschillende functies veel brieven ontvangen en geschreven. Vele hebben betrekking op zijn hoogleraarschap en op door hem verzorgde publicaties. Veel daarvan zijn bij het archief gevoegd.

Jhr. Cornelis van Eysinga (1847-1930) heeft tijdens zijn leven eveneens veel particuliere stukken bewaard, evenals het materiaal van de paardenstoeterij “De Oorsprong”. Op het briefpapier van de “De Oorsprong” werd een foto van het gebouw afgedrukt met de melding "bij Joure". In Friesland is dit het enige archief van een dergelijk bedrijf, dat bewaard is gebleven. Opvallend is verder een aantal vroeg negentiende-eeuwse foto’s, waaronder die van enkele groepen.Geschiedenis van het archief

Gedurende het onderzoek naar de archivalia op Boschoord en daarna bij de inventarisatie is gebleken dat het huis een waar particulier archiefdepot is geweest. Dit is een gegeven dat vaker bij adellijke families voorkwam, maar zo’n volledigheid als hier, is zeldzaam.
Tijdens mijn werk kon ik vaststellen dat allerlei mappen en boeken sinds het overlijden van erflaters nooit zijn geopend. Op Boschoord bevond zich ook het grootste deel van het archief van jhr. Willem Jan Mari van Eysinga (1878-1961). Dit moet er na zijn overlijden vanuit zijn woonplaats Leiden hier naar toe gebracht zijn. Behalve de stukken die in 2008 zijn beschreven, zijn er verschillende kisten met archivalia, waaronder een immense hoeveelheid correspondentie van hem op het huis aangetroffen.

Openbaarheid

Stukken jonger dan 75 jaar zijn slechts openbaar met schriftelijke toestemming van de directeur van Tresoar.
Inventaris
STUKKEN VAN LEDEN VAN AANVERWANTE FAMILIES
FAMILIE VAN HOGENDORP
Dirk baron van Hogendorp (1849-1925), gehuwd met Adrienne Jacqueline s'Jacob (1858-1920)
6644-6651 Brieven ingekomen bij Dirk baron van Hogendorp en Adrienne s' Jacob
6647 Van zijn verloofde (later zijn vrouw) Adrienne s' Jacob
323 Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen
Supplement
Inventaris
STUKKEN VAN LEDEN VAN AANVERWANTE FAMILIES
FAMILIE VAN HOGENDORP
Dirk baron van Hogendorp (1849-1925), gehuwd met Adrienne Jacqueline s'Jacob (1858-1920)

6644-6651 Brieven ingekomen bij Dirk baron van Hogendorp en Adrienne s' Jacob
6647
Van zijn verloofde (later zijn vrouw) Adrienne s' Jacob
Datering:
1876, 1877
Erfgoedstuk

Kenmerken

Auteur:
Barteld de Vries, 2008
Beschrijving:
Het Familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen