Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.12. Militaire zaken
1.2.12.1. Stadsverdediging
Als 'communitas' en 'civitas' droeg de stedelijke magistraat ook zorg voor de verdediging van de stad. Nadat de stad zich bij de Unie van Utrecht had aangesloten, kwam het feitelijke beheer van de vestingwerken aan de centrale overheid van de Staten-Generaal, met name aan de Raad van State. De zorg voor de verdediging van de stad kwam in de eerste plaats aan de stedelijke burgerij zelf, die zich verzamelde in het 'manhafte' burgerregiment. De benoeming van de officieren geschiedde door schepenen en raad.
Naast het burgerregiment als instrument van de magistraat ontstonden als gevolg van de veranderende politieke inzichten de z.g. vrijcorpsen van de Patriotten. Burgers organiseerden zich hierin om zich in de wapenhandel te oefenen ter verdediging van de vrijheid, die niet altijd dezelfde betekenis had als die van de magistraat.
Na de politieke teloorgang van de Patriotten in 1787 werd het Zwolse vrijcorps geïncorporeerd in het burgerregiment. Dit regiment kreeg in 1795 de naam van 'burgerwacht' en na het herstel van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813 van 'schutterij'.
1.2.12.1.3. Vrijcorpsen
4445 Stukken betreffende de provinciale vergaderingen, de samenstelling en de uitrusting van de in Overijssel aanwezige exercitiegenootschappen en gewapende vrijcorpsen, 1784-1788. i
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.12. Militaire zaken
1.2.12.1. Stadsverdediging
1.2.12.1.3. Vrijcorpsen
4445
Stukken betreffende de provinciale vergaderingen, de samenstelling en de uitrusting van de in Overijssel aanwezige exercitiegenootschappen en gewapende vrijcorpsen, 1784-1788.
Datering:
1784-1788.
Reden geen uitleen:
Dit stuk is gedigitaliseerd
NB:
Naast Zwolle werd hieraan deelgenomen door Deventer wegens de Vrije Burger Militie, Kampen wegens het genootschap 'Voor Vrijheid en Eendragt', Hardenberg wegens de schutterij, Ommen wegens het genootschap 'Voor Vaderland en Vrijheid', Oldenzaal wegens de schutterij, Ootmarsum wegens de schutterij, Enschede wegens de Vrije Burger Militie, Delden wegens de schutterij, Goor wegens de Burgermilitie, Rijssen wegens de schutterij, Almelo wegens het Genootschap, het richterambt Almelo wegens het Exercitiegenootschap, Steenwijk wegens het genootschap 'Voor Vreede en Vrijheid', Vollenhove wegens het genootschap 'Pro Aris et Focis', Wijhe, Welsum en Windesheim wegens hun genootschappen, Borne wegens de schutterij, Hengelo wegens de Vrije Burgermilitie, Haaksbergen wegens het genootschap, Vriezenveen wegens het Kleine Genootschap, Bathmen wegens het genootschap, Dalfsen wegens het genootschap van wapenhandel en de voorsteden van Zwolle
Omvang:
1 pak

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.

* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.