Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.6. Handel, verkeer en nijverheid
1.2.6.2. Verkeer
1.2.6.2.1. Postwagen
De postwagen te Zwolle richtte zich vooral op het oosten en met name de landen in het Duitse Rijk. Naarmate de wegen verbeterden nam ook de betekenis van de postwagens toe in tegenstelling tot de veren. In Zwolle vond de reglementering voor de voerlieden voor het eerst plaats in 1572. Pas sedert het midden van de achttiende eeuw nam de omvang van het postwagenbedrijf een grote vlucht en was vooral gericht op verbindingen met het oosten. Overslag van goederen op de postwagens van schepen vond voornamelijk plaats langs de Dijk (tegenwoordig de Thorbeckegracht), waar ook vele factoors woonden. Deze laatsten regelden de vrachtbezorging en hadden ook gedurende lange tijd gezamenlijk de kraan op het Rodetorenplein van de stad gepacht.
1.2.6.2.1.2. Bijzondere onderwerpen
1.2.6.2.1.2.6. Postwagen op Lingen
1584 'Convenant', akte van overeenkomst tussen de postmeesters te Lingen, Neuenhaus en Hardenberg, ter ene zijde, en de gezamenlijke voerlieden te Zwolle, ter andere zijde, om een regelmatige dienst van postwagens van Zwolle op Lingen op te richten, 1752. Gelijktijdig afschrift.
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.6. Handel, verkeer en nijverheid
1.2.6.2. Verkeer
1.2.6.2.1. Postwagen
1.2.6.2.1.2. Bijzondere onderwerpen
1.2.6.2.1.2.6. Postwagen op Lingen
1584
'Convenant', akte van overeenkomst tussen de postmeesters te Lingen, Neuenhaus en Hardenberg, ter ene zijde, en de gezamenlijke voerlieden te Zwolle, ter andere zijde, om een regelmatige dienst van postwagens van Zwolle op Lingen op te richten, 1752. Gelijktijdig afschrift.
Datering:
1752. Gelijktijdig afschrift.
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.

* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.