Uw zoekacties: Bevolkingsregister gemeente Voorst

0203 Bevolkingsregister gemeente Voorst ( Gemeentearchief Voorst )

beacon
 
 
Inleiding
Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente Voorst was men al rond 1836 begonnen met een register van ingezetenen. De gegevens van de volkstelling van 1839 werden in dit register van ingezetenen ingeschreven en vanaf die tijd werd het register actueel gehouden.
Het bevolkingsregister werd wijksgewijs op adres ingericht. Het individu was dus niet de registratie-eenheid, maar het woonadres.
Op een pagina van het bevolkingsregister is informatie te vinden over een heel gezin, aangevuld met gegevens betreffende eventuele inwonende familie- of personeelsleden.
Het bevolkingsregister is een gemeentelijke bron en is in enkelvoud opgemaakt.
Het bevolkingsregister van Voorst bestaat uit 47 delen. Deze zijn in de studiezaal op micro-fiche beschikbaar voor onderzoekers.
Op het bevolkingsregister is een index gemaakt. Elke naam, die voorkomt in het bevolkingsregister over de periode 1830-1930 staat op deze lijst vermeld. Daarbij wordt aangegeven in welk deel en op welke pagina van het bevolkingsregister de desbetreffende naam te vinden is.
De index op het bevolkingsregister is ook digitaal te raadplegen.
Omstreeks 1920 ging men in de gemeente Voorst over op gezinskaarten. Niet het adres was meer de registratie-eenheid, maar de naam van het gezinshoofd. De gezinskaarten zijn alfabetisch geordend op naam van het gezinshoofd. Op indexkaartjes kan men vinden bij welk gezinshoofd personen ingeschreven staan.
Naast deze gezinskaarten werden dienstbodenkaarten bijgehouden.
De gezins- en dienstbodenkaarten en de indexkaartjes zijn in de studiezaal op microfiche te raadplegen.
De tegenhanger van de gezins- en dienstbodenkaartenkaarten zijn de woningkaarten. Op deze kaarten staat wie gedurende de periode ca. 1926-1953 op een bepaald adres woonden.
In 1938 werd het systeem van gezins- en dienstbodenkaarten vervangen door het persoonskaartensysteem. De persoonskaarten van al overleden personen zijn overgebracht naar het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag en daar beschikbaar voor onderzoek.
Vanaf 1862 hield men in de gemeente Voorst registers van ingekomen en vertrokken personen bij.
Inventaris
178-202 Index op het bevolkingsregister, 1830-1930
0203 Bevolkingsregister gemeente Voorst
Inventaris
178-202
Index op het bevolkingsregister, 1830-1930
Datering:
1830-1930
NB:
Alfabetisch ingericht, ook digitaal beschikbaar.
Omvang:
25 omslagen en pakken
Organisatie: Gemeentearchief Voorst

Kenmerken

Datering:
1839-1950
Archiefvormer(s):