Uw zoekacties: Notariële akten
>
Zoektermen
21.304 notariële akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akte16530 1650-06-12 Procuratie: 12-06-1650 J. van Ingen AT 002a004 folio 263 - 263 V.
Datering:
1650-06-12
Akten:
Procuratie: 12-06-1650 J. van Ingen AT 002a004 folio 263 - 263 V.
Naam:
Francois van Lommetsum
Opmerkingen:
Hij machtigt mr. Clemens van Gessel (advocaat van de hove van Utrecht), of bij zijn afwezigheid, Mathyas van Melanes (borger te Utrecht), om uit zijn naam als universeel erfgenaam van Jkvr. Hadewich van Lommetsum, zijn overleden zuster, ten behoeve van hem, comparant, aan de Heer van Brederode en aan de Heer van het huys van Nijevelt of diens Stadhouder, te vezoeken om het leen van 6 dammaten land, zo groot en klein die gelegen zijn te Bunschoten. Belend eertijds Jan Meuszn. zuidwaards en Gijsbert oude Jans erfgenamen noordwaards, strekkende van de Nieuwe wech tot de veengracht toe. Deze 6 dammaten land heeft voornoemde Jkvr. Hadewich van Lommetsum en haar voorzaten, vanouds van het huys van Nijeveld in leen gehad. "Eedt, huld en manschap" in comparants naam te doen en verder alles wat nodig zal zijn en hijzelf, present zijnde, zou doen. Acte in de Doelen, te Amersfoort. Getuigen: Paulus Bor (leenman van de Abdij van St. Paulus te Utrecht), Jacob Pieterzn. van Hoorn (leenman van de Baronije van IJsselsteijn), bij gebrek aan leenmannen van het huys van Nijeveld.
Rol:
Genoemd
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akte16526 1649-09-05 Acte van renunchiatie en procuratie: 05-09-1649 J. van Ingen AT 002a004 folio 261.
Datering:
1649-09-05
Akten:
Acte van renunchiatie en procuratie: 05-09-1649 J. van Ingen AT 002a004 folio 261.
Naam:
Johan van Beringen
Opmerkingen:
Ten behoeve van de capitein Albert van Diemen.
Rol:
Genoemd
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akte16527 1650-01-06 Procuratie: 06-01-1650 J. van Ingen AT 002a004 folio 261.
Datering:
1650-01-06
Akten:
Procuratie: 06-01-1650 J. van Ingen AT 002a004 folio 261.
Naam:
Jkvr. Christina van Haeften (inwoonster van Amersfoort)
Opmerkingen:
Zij machtigt Gerrit van Lienden en Floris van Ewijk, procureurs voor de hove van Utrecht. Acte ter woonplaats van de comparante. Getuigen: Reynier van Ingen en Seger Joosten (metselaer).
Rol:
Genoemd
Echtgenoot:
(wed. van:) Dyrck ....... (onleesbaar)
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
 
 
Notariële akte16528 1636-05-30 - 1650-05-10 Testament: 10-05-1650 J. van Ingen AT 002a004 folio 261 V - 262. Brieve van octroy: 30-05-1636.
Datering:
1636-05-30 - 1650-05-10
Akten:
Testament: 10-05-1650 J. van Ingen AT 002a004 folio 261 V - 262. Brieve van octroy: 30-05-1636.
Naam:
Jannetgen Loogen (wonend op Dorresteyn, in het gerecht van Soest)
Opmerkingen:
Zij handhaaft de gift van 50 gulden jaarlijkse "lijfpensie" , door haar aan Cornelis Evertzn., haar man, zijn leven lang, volgens acte van 13-01-1648, voordat zij samen getrouwd waren. Staande deze acte, achter de huwelijkse voorwaarden, wil zij dat deze gift van 50 gulden jaarlijks zal komen alleen ten laste van Willem Gerritszn. de Ruijch, haar, comparantes, neef of bij zijn overlijden zijn erfgenamen, uit zijn erfenis door hem of zijn erfgenamen van haar, comparante, te erven, indien deze Cornelis Evertzn. (haar man) haar dood beleeft en gedurende zijn leven en langer niet. Zij handhaaft verder het testament bij deze notaris, op 03-04-1646 opgemaakt, zonder inbreuk daarop door deze codecille. Getuigen: Symon Gerritzn. van Oosterhoff en Goosen Janzn. van Bemmel.
Rol:
Genoemd
Echtgenoot:
Cornelis Evertzn.
Organisatie: Archief Eemland
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS