Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Regesten ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
>
Zoektermen
9.768 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest7 Hendrick Rouse en Tonnis Haecke, schepenen van Zwolle, verklaren dat Hendrick Jansen van Deventer zijn testament gemaakt heeft, dat in deze gesloten envelop besloten is en na zijn dood geopend zal worden.
Datering:
1641 juni 24. Gegeven in den jaere onses heeren XVIc een ende viertich den 24 juni
NB:
In dorso; Dese buiten alle suspicie van fraude bevonden zijnde, ter presentie van de heeren schepenen Thomas van Lawick en Theodorus Queisen geopent. den 17 juni 1652. Mij present Johannes Buis, secretaris 1652.
Hs: Origineel.
Bekr: Met het beschadigde uithangende zegel van Hendrick Rouse en het uithangende zegel van Tonnis Haecke, schepenen van Zwolle, in groene was.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-64.
Charterno. 2211..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest6 Hendrick Campherbeecke en Hermen Wolbers, schepenen van Zwolle, verklaren dat Johan Vriese, burger- luitenant, aan Grietien van Goor, weduwe van wijlen Jan Jellen, cameraar, een jaarrente van 22 goudgulden van 28 stuivers per gulden verkocht heeft, gaande uit zijn huis, dat tussen het huis van Egbert Stevens en het achterhuis van Willem Everts in de wijk Dieserstrate gelegen is, wat ieder jaar op Michaeli (29 september) betaald dient te worden en na een opzegtermijn van een half jaar met 400 goudgulden afgelost mag worden.
Datering:
1634 juni 9. Gegeven in den jaere onses Heeren sestienhondert vier ende dertich den negenden juny
NB:
In dorso; de weduwe Helenij. tegenwoordig Jonker P. Blancvoort N1 en afgelost. Hierdoor is gestoken een charter d.d. 21 augustus 1686 (reg.no. 10).
Hs: Origineel.
Bekr: Met de beschadigde uithangende zegels van Hendrick Campherbeecke en Hermen Wolbers, schepenen van Zwolle, in groene was.
Aw: G.A. Zwolle, IA 3-59.
Charterno. Q143/144..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest5 Engbert Engbertzen en Hendrick ter Kuilen, schepenen van Zwolle, verklaren dat Gerryt Berendzen en Dorothea Janz, zijn vrouw, aan Johan Albers en Derck Sonsbecke als provisoren van de Vilsterensarmenbehuisinge een jaarrente van zes goudgulden en één oert van 28 stuivers per gulden verkocht hebben, gaande uit hun huis, dat reeds bezwaard is met een jaarrente van negentien goudgulden en dat tussen het huis van Hans Laedemaecker en het huis van Albert Jacobsen in de Luttekestraat gelegen is, wat ieder jaar met pinksteren betaald dient te worden en na een opzegtermijn van een half jaar met 100 gulden afgelost mag worden.
Datering:
1620 juli 17. Gegeven in de jaere ons heeren zestyn hondert twintich den soeventhynden july
NB:
In dorso; Uut Gernt Berenshuis op pinksteren 6 gl. gl. 1 st.
Hs: Origineel.
Bekr: Met het uithangende zegel van Engbert Engbertzen, schepen van Zwolle, in groene was; het uithangende zegel van Hendrick ter Kuilen, schepen van Zwolle, is afgevallen.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-57.
Charterno. 2210..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest4 Gerhardt van Middelbergh en Engbert Engbertzen, schepenen van Zwolle, verklaren dat Johan van Bolten, Johan Wayer en Geert Baeke, man en respectievelijke erfgenamen van wijlen Eva Wayers, aan Berendt Hermsen en Johan Sonsbecke, provisoren van de armen in Vilsterenshuisinge,
1) 100 goudgulden overgedragen hebben die door Eva Wayers aan het armenhuis zijn nagelaten,
2) een jaarrente van zes goudgulden en één oert gaande uit een huis te Diese, alles overeenkomstig de bepalingen van de aktes d.d. 14 mei 1555 (reg.no. 2) en 13 mei 1597 (reg.no. 3), waar deze akte bij wijze van transfix doorgestoken is.
Datering:
1598 mei 6. Gegeven int jaer duisent vijffhundert acht unnd tnegentich den seesten dachdess maentz may
NB:
Gestoken door een charter d.d. 14 mei 1555 (reg.no. 2) en een charter d.d. 13 mei 1597 (reg.no. 3).
Hs: Origineel.
Bekr: Met de uithangende zegels van Gerhardt van Middelbergh en Engbert Engbertzen, schepenen van Zwolle, in groene was.
Aw: G.A. Zwolle, IA3-56.
Charterno. 2209..
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS