Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Westfries Archief )

Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.


 

Regesten ( Westfries Archief )
>
Zoektermen
2.171 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest1 Aelbrecht, ruwaard van Holland, staat het verzoek van die van Drechterland toe om het onderhoud van de dijk in Scagherambacht nabij Winckel te verleggen op degenen die verplicht bevonden worden hem te onderhouden, tenzij de laatsten kunnen bewijzen dat dat onterecht zou zijn.
Gevidimeerde akte
Inventarisnummer 27
Scheltema 2 van Mieris deel III bladzijde 190
Handvesten van Drechterland bladzijde 51
De Vries bladzijde 150
Datering:
1366, juni 13 (tsaterdages na sinte Odolfsdage)
Zie ook
Organisatie: Westfries Archief
 
 
 
 
 
Regest2 Hercke Herckesz, Pieter Meynertsz, Remmert Jansz en Pieter Heyckesz, burgemeesters van respectievelijk Venhusen, Hoeghekarspel, Bynnenwisen en Oesterblocker verklaren op 21 april 1499 met elkaar het volgende overeen te zijn gekomen. Elk dorp zal zijn waterkering het hele jaar door gesloten houden, namelijk: Venhusen houdt de Gou dicht, beginnend bij de zeedijk en westwaarts tot de Wijmerts te Hoeghekarspel. Hoeghekarspel verbindt zich de Wijmerts dicht te houden vanaf de weg van Venhusen tot de Blocdijc van Bynnenwisen. Bynnenwisen zal de Blocdijc dichthouden van de Hoeghekarspeler Wijmerts tot de Blocdijc van Oesterblocker. Oesterblocker tenslotte houdt de Blocdijc dicht vanaf de Blocdijc van Bynnenwisen tot de Dracht en de Dracht vanaf de Blocdijc noordwaarts tot de Wijzend van Oudedic. Houdt een van de partijen zich niet aan de afspraak om de waterkering dicht te houden en weigert de burgemeester van het betreffende dorp zulks te herstellen, dan mogen de andere drie de waterkering dichtmaken op kosten van het nalatige dorp, waarbij elke arbeider een stoter ontvangt. Zij mogen de daarvoor benodigde aarde halen waar het hen belieft, behalve van zaadakkers. Breekt de waterkering daarna open of wordt ze opengemaakt en het betreffende dorp blijft herstel weigeren, dan mogen de andere drie dorpen haar dichtmaken, waarvoor elke arbeider vijf stuivers per dag ontvangt op kosten van het nalatige dorp. Deze akte is in viervoud gelijkluidend opgemaakt, voor elke partij één.
De drie stadszegels van Hem, Grootebroek en Westwoud ontbreken.
Inventarisnummer 25
Scheltema 17
Datering:
1499, mei 3
Zie ook
Organisatie: Westfries Archief
 
 
 
 
 
Regest3 In het proces voor het Hof van Holland tussen regeerders van Westerblokker, eisers, en een 27-tal inwoners van Hoorn benevens de conventen van Sint Maria Magdalena, Sint Cecilia, Sint Agnieta en Sint Clara, gedaagden.
Marinus Jansz, procureur van eisers, verzoekt dat de eerder gedane executie als wel gedaan zal worden beschouwd.
Heyndrick de Beauvoir, procureur van gedaagden, wenst uitspraak van het Hof dat de landen van gedaagden niet in het dorp Westerblokker waar ze zijn gelegen, contribuabel zijn en dat de omslag daarom niet terecht is geschied.
Het Hof verzoekt partijen te compareren voor meester Joest Sasbout die zal trachten tot een schikking te komen. Mocht dat niet lukken dan zal hij in elk geval aan het Hof rapport moeten uitbrengen.
Het zegel ontbreekt. Inventarisnummer 14
Datering:
1516, november 13
Zie ook
Organisatie: Westfries Archief
 
 
 
 
 
Regest4 Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, overwegende dat grote sommen geld nodig zijn voor de oorlogvoering tegen Spanje behalve de 200.000 pond per maand waarvan de heffing reeds is toegestaan, zodat in maart 1587 na de betaling van de garnisoenen 100.000 pond moest worden geleend om muiterij te voorkomen, van welk bedrag het Noorderkwartier 20.494-10-0 pond moet opbrengen, verklaren van Oosterblokker 300 pond te hebben ontvangen op lijfrenten tegen de penning 6, ten lijve van Jan Jansz, oud 9 jaar, zoon van Jan Dircksz Luytsz, waarvan de rente jaarlijks op 10 maart behoort te worden voldaan en waarvoor zij alle gemenelands middelen als zekerheid stellen.
Met opgedrukt zegel. Inventarisnummer 12
Scheltema 29
Datering:
1588, mei 6
Zie ook
Organisatie: Westfries Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS