Uw zoekacties: Hinderwetvergunningen
xHinderwetvergunningen ( Het Utrechts Archief )

 


Algemeen


 

Krachtens de Fabriekswet van 1875 was voor het oprichten, wijzigen en uitbreiden van achttien categorieën bedrijven een door het college van Burgemeester en Wethouders verleende vergunning nodig. Een vergunning kon onder meer geweigerd worden bij gevaar, schade aan eigendommen, bedrijven of gezondheid en het verspreiden van vuil of stank. In 1896 werd de Fabriekswet gekoppeld aan de Veiligheidswet van 1895, die iedere eigenaar van een werkplaats of fabriek verplichtte hiervan opgave te doen aan de gemeente en kennis te geven van ongevallen in het bedrijf. De gemeente had de taak om een onderzoek in te stellen. Vanaf dat moment werd de naam Fabriekswet veranderd in Hinderwet. Deze bleef van kracht tot 1952. Daarna trad een nieuwe regelgeving in werking.


Met betrekking tot de gemeente Utrecht zijn in Het Utrechts Archief de volgende hinderwetvergunningen opgenomen:


1. de gemeente Utrecht over 1911-1978


2. de gemeente Zuilen over 1906-1953


3. de gemeente De Bilt over 1966-1970 (1974)


4. de gemeente Jutphaas over 1913-1966


5. de gemeente Maartensdijk over 1929-1954


6. de gemeente Oudenrijn over 1925-1953


7. kennisgevingen aan vergunninghouders van het komen te vervallen van hinderwetvergunningen over 1974-1980 van de gemeente Utrecht


De hinderwetvergunningen van de gemeente Utrecht en die van de (gedeelten van de) gemeenten De Bilt, Jutphaas, Maartensdijk en Oudenrijn die door de gemeente Utrecht geannexeerd zijn, zijn opvraagbaar in Het Utrechts Archief (toegangsnr. 4002, inv.nrs. 20318-1 t/m 20318-5637), evenals die van de gemeente Zuilen (toegangsnr. 707, inv.nrs. 1648-1 t/m 1665-7) en de kennisgevingen van vervallenheid (toegangsnr. 1007-3, inv.nrs. 20318-a-1 t/m 20318-a-12).


Van de vergunningen is destijds een lijst gemaakt. In deze lijst werd in de meeste gevallen alleen het adres vermeld van het object waar de vergunning betrekking op had. In 2009 is deze lijst toegankelijk gemaakt via een specifiek zoekscherm op de website www.archieven.nl


Zoekscherm


Er wordt gezocht op hele zoektermen. Er kan gebruik gemaakt worden van het jokerteken * vóór- of achter een zoekterm. Het is mogelijk om gecombineerd te zoeken door meerdere velden in te vullen.Het is mogelijk dat velden geen gegevens bevatten.


Er kan specifiek gezocht worden op de velden:


Plaatsnaam: er kan specifiek gezocht worden op de vergunningen van de gemeente Utrecht en op die van de (gedeelten van de) gemeenten De Bilt, Jutphaas, Maartensdijk en Oudenrijn die door de gemeente Utrecht geannexeerd zijn


Adres: er kan gezocht worden op straatnaam in combinatie met huisnummer


Periode: er kan gezocht worden naar dossiers in een bepaalde periode door het beginjaar in te vullen in het veld Van en het eindjaar in het veld Tot. Zoeken vanaf een bepaald jaar is mogelijk door het veld Tot leeg te laten. Zoeken in een bepaald jaar is mogelijk door het jaartal zowel in het veld Van als in het veld Tot in te vullen. Helaas is slechts voor de gemeenten De Bilt, Jutphaas, Maartensdijk en Oudenrijn de periode ingevuld.

Hinderwetvergunningen ( Het Utrechts Archief )
>
Zoektermen
12.753 hinderwetvergunningen
Pagina: 1
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS